Omgevingsvergunning

Een bouwvergunning, sloopvergunning, rioolaansluiting of kabels- en leidingenvergunning aanvragen

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Wilt u gaan bouwen of verbouwen, een monument wijzigen, een boom kappen of een inrit maken? Check via Omgevingsloket Online of u een vergunning nodig heeft.

 • Bestemmingsplan inzien

  Op de website Ruimtelijkeplannen.nl staan alle bestemmingsplannen online. In de publiekshal kunt u alleen de bestemmingsplannen die ter inzage liggen inzien.

 • Bouwtekening en bouwdossier inzien

  U heeft bouw- of verbouwplannen en wilt weten hoe de constructie van het pand is of u wilt de oorspronkelijke bouwtekening inzien.

 • Vergunningsvrij kleine bouwwerken

  Wilt u een dakkapel plaatsen, kozijnen vervangen, een serre aan uw huis bouwen of een andere kleine verbouwing uitvoeren? Kijk dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Wanneer lozing van regenwater op oppervlaktewater of in de bodem binnen het eigen perceel niet mogelijk is.

 • Sloopvergunning

  Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen? Meestal is een melding bij de Omgevingsdienst genoeg. Soms heeft u ook een sloopvergunning (omgevingsvergunning slopen) nodig.

Meer over omgevingsvergunningen