Brandveilig gebruik bouwwerken

In een gebouw waar veel mensen verblijven, gelden regels om de brandveiligheid te garanderen. Als eigenaar of uitbater heeft u daarom soms een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik (brandveiligheidsvergunning) nodig. U kunt met een vergunningscheck bij het Omgevingsloket kunt u zien wat in uw situatie nodig is.

Naar het Omgevingsloket »

Vergunning of melding?

Er gelden verschillende eisen en regels voor verschillende doelen. Soms volstaat een melding en heeft u geen vergunning nodig.

U heeft een vergunning nodig voor het aanbieden van:

  • nachtverblijf aan meer dan 10 personen (hotel, pension, ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis)
  • dagverblijf aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar (basisschool, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang)
  • dagverblijf aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten.

U hoeft alleen een melding te doen als u:

  • in een bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk gaat laten verblijven zoals een kantoor, winkel, horeca of wijkgebouw
  • Kamers worden verhuurd aan 5 of meer personen
  • Door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit kunt voldoen. Lever bij uw melding informatie aan waarmee we uw oplossing kunnen beoordelen. 

Kosten

Melden: € 0,00

Vergunning voor brandveilig gebruik: Hier zijn kosten aan verbonden. Deze worden bepaald aan de hand van de functie en de oppervlakte van het gebouw. Daarnaast kunnen investeringen nodig zijn om de regels na te kunnen leven. Deze investeringen zijn voor eigen rekening.

Bijzonderheden

Een vergunning of melding horen bij het gebouw. Een nieuwe eigenaar of gebruiker hoeft niet opnieuw een vergunning aan te vragen of een melding te doen. Verandert de indeling of het gebruik van het gebouw? Dan moet u wel een nieuwe vergunning aanvragen of een nieuwe melding doen.

Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over het brandveilig gebruik van bouwwerken.