Vergunningen openbare weg

Ventvergunning, (markt)standplaatsvergunning, parkeervergunningen, ontheffing voetgangersgebied, ontheffing speciaal vervoer.