Standplaats aanvragen

Wilt u een standplaats innemen om vanaf de openbare weg goederen of diensten te verkopen, dan vraagt u standplaats aan. U kunt alleen een aanvraag indienen als er een standplaats vrij komt. Publicatie gaat via de informatiepagina in de huis-aan-huisbladen (de Week in Beeld).

Op dit moment zijn er geen standplaatsen beschikbaar.

  • Inschrijven kan alleen als er een vrije standplaats is gepubliceerd.
  • U heeft ingeschreven binnen 2 weken na publicatiedatum.
  • Standplaats wordt verhuurd voor een periode van 4 jaar.

  • € 66,55 seizoen standplaats (periode 1 oktober t/m 31 januari)
  • € 83,50 vaste standplaats.

Huur gebruik gemeentegrond:

  • Huurprijs varieert tussen € 25,00 en € 125,00. Prijs hangt af van locatie en eventuele biedingen bij meerdere gegadigden voor dezelfde standplaats.

  • Zijn er meer gegadigden voor de standplaats, dan worden allen in de gelegenheid gesteld een bod uit te brengen gelijk aan of hoger dan de minimale huurprijs. De standplaats wordt toegewezen aan de hoogste bieder
  • Is een standplaats aan u toegekend, dan wordt uw inschrijving automatisch uw aanvraag voor een standplaatsvergunning.