Ventvergunning

U heeft geen vergunning nodig als u aan de deur wilt verkopen of diensten wilt aanbieden. U moet zich wel houden aan de volgende voorwaarden:

  • Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
  • Het is verboden te venten op maandag tot en met zaterdag tussen 20.00 en 08.00 uur en op zondagen.

Op het verbod kan in bepaalde gevallen een ontheffing verleend worden. Daarvoor kunt u bellen met de gemeente via 14 0172.