Bekendmakingen

Officiële bekendmakingen van onder meer vergunningen, ontheffingen, bestemmingsplannen, verkeersbesluiten en regelgeving, zoals verordeningen.

De publicaties van de gemeente verschijnen op verschillende plekken:

Online

Via www.overheid.nl bekijkt u de bekendmakingen van de gemeente. Deze gaan over beleid en regelgeving (zoals vergunningen en verordeningen). 

Huis-aan-huisblad

In de gemeentepagina Week in Beeld in het Alphens Nieuwsblad en de Gouwe Koerier. Deze huis-aan-huisbladen worden wekelijks verspreid. Heeft u een nee/nee sticker? Dan ontvangt u de krant niet.

Ruimtelijke Plannen

Bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels over ruimtelijke ordening worden gepubliceerd via www.ruimtelijkeplannen.nl

Informatiebalie gemeentehuis

Voorontwerpen van bestemmingsplannen zijn (tijdens de periode van ter inzage legging) in te zien bij de informatiebalie in het gemeentehuis.

Op de hoogte blijven van bekendmakingen in uw buurt of wijk?

Abonneer u dan op de e-mailservice van Overheid.nl. U geeft zelf aan welke bekendmakingen en uit welke buurt u deze wilt ontvangen. Of installeer OmgevingsAlert App  op uw telefoon of tablet.