Melding klein evenement

Organiseert u een kleinschalig evenement, zoals een straat- of buurtfeestje, een straatspeeldag of buurtbarbecue? Dan heeft u niet altijd een vergunning nodig als u aan de voorwaarden voldoet. Wel moet u dan een melding doen bij de gemeente. Kunt u niet aan één van de voorwaarden voldoen? Dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Organiseert u ieder jaar een klein evenement? Dan meldt u dit ieder jaar opnieuw. Wij checken voor u of de datum en locatie beschikbaar is en of er op die dag geen bouw-  of wegwerkzaamheden zijn.

 • U meldt het evenement uiterlijk 15 werkdagen van tevoren aan.
 • Op de dag van het evenement is iemand van de organisatie aanwezig.
 • Het evenement duurt 1 dag tussen 09.00 en 23.00 uur.
 • Er mogen niet meer dan 100 personen/deelnemers komen.
 • Er mogen maximaal 5 kleine (gecertificeerde) objecten geplaatst worden (bijvoorbeeld: partytent, springkussen, kraam of tafel, podium, aggregaat). Elk object mag niet groter zijn dan 10 m2.
 • Muziek mag alleen tussen 09.00 uur en 23.00 uur. Maximaal 70 dBa geluidsniveau (achtergrondmuziek).
 • Uw evenement mag niet plaatsvinden op de rijbaan, fietspad, openbare parkeerplaats of route voor openbaar vervoer.
 • De weg moet bereikbaar blijven voor hulpdiensten zoals ambulance en brandweer. U mag geen straatafzetting plaatsen.
 • U verkoopt geen eten of (alcoholische) drank.
 • U zorgt na afloop voor een schone straat.

Kunt u niet aan één van bovenstaande voorwaarden voldoen? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan.

Geen.

Vermeld op uw aanvraag:

 • gegevens evenement
 • gegevens aanvrager
 • locatie, datum en begin- en eindtijd van het evenement.

Stuur deze bijlagen mee:

 • Situatietekening. Vermeld welke objecten u gaat plaatsen en het formaat (indien van toepassing). Geef ook op de tekening aan de straatnaam en de kern. Een standaard situatietekening kunt u opvragen bij de gemeente via 14 0172.
 • Certificaat van goedkeuring bij springkussens, waterloopballen of tenten met 2 of meer dichte zijden. Deze kunt u opvragen bij de verhuurder.

U logt in via DigiD of eHerkenning.

Klein evenement melden »

Na uw melding ontvangt u een ontvangstbevestiging met een zaaknummer. Heeft u vragen of zijn er aanvullende zaken nodig dan heeft u dit nummer nodig bij contact. 

Het doen van een evenementenmelding betekent niet automatisch dat uw melding akkoord is. U ontvangt altijd antwoord of uw evenement kan doorgaan.

De gemeente geeft geen toestemming of vergunning voor privézaken in het openbaar gebied. U kunt geen melding doen of vergunning aanvragen.

Wilt u een privéfeest of verjaarspartijtje vieren in het openbaar gebied? Misschien zijn dan de reguliere horeca, buurthuizen, speeltuinverenigingen en de dagcamping mogelijke alternatieven.