Luchtruimgebruikvergunning

Voor het opstijgen en landen met een heteluchtballon, kabelballon, drone of een helikopter heeft u toestemming nodig. Dit geldt ook voor het landen met een parachute. U heeft hiervoor nodig:

  • Ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG). Deze vraagt u aan bij de Milieudienst Rijnmond (DCMR).
  • Verklaring van geen bezwaar. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

U heeft geen TUG-ontheffing nodig voor paramotors. U moet wel een verklaring van geen bezwaar aanvragen bij de gemeente.

Gebruikt u de drone recreatief, dan hoeft u geen ontheffing aan te vragen. U moet wel voldoen aan de regels voor recreatief gebruik (Regeling Modelvliegen).

Verklaring van geen bezwaar € 23,75. U ontvangt hiervoor een factuur.

Vermeld in uw aanvraag:

  • datum, tijdstip en locatie van luchtruimgebruik
  • naam aanvrager
  • registratienummer toestel
  • naam maatschappij

Voeg de bijlage toe:

  • TUG-ontheffing

U vraagt een Verklaring van geen Bezwaar schriftelijk bij de gemeente aan. U ontvangt binnen 6 weken reactie van de gemeente.