Omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u gaan bouwen of verbouwen, een monument wijzigen, een boom kappen of een inrit maken? Doe via Omgevingsloket een vergunningscheck en kijk of u een vergunning nodig heeft.

  • Geef de werkzaamheden aan die voor u gelden.
  • Door het beantwoorden van de vragen wordt een formulier samengesteld. U weet dan of u voor uw (ver)bouwplan een vergunning moet aanvragen.

Wilt u weten of uw (ver)bouwplannen afwijken van het bestemmingsplan? U kunt de bouwregels uit een bestemmingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Twijfelt u of uw plannen haalbaar zijn? Vraag dan een vooroverleg (ver)bouwplannen aan.

Naar het Omgevingsloket »

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw plannen. U betaalt altijd voor de aanvraag van de vergunning. Informatie hierover vindt u in de legesverordening.

Aanvraagtermijn

  • Voor de meeste aanvragen geldt een termijn van 8 weken. De gemeente mag deze termijn 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. Als de gemeente de termijn laat verlopen dan is de vergunning automatisch ‘van rechtswege’ verleend.
  • Voor een uitgebreide aanvraag geldt een termijn van 26 weken. Deze termijn geldt bijvoorbeeld bij een aanvraag voor het oprichten of veranderen van een inrichting (vergunning ‘milieu’), werkzaamheden aan een rijksmonument (soms), aanpassing van een bestemmingsplan of bij brandveiligheid gebruik. Als de gemeente deze termijn laat verlopen dan is de vergunning niet automatisch ‘van rechtswege’ verleend.
  • U ontvangt bericht van de gemeente waarin staat hoelang de procedure gaat duren.

Goed om te weten

  • Soms mag u zonder vergunning bouwen. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van uw woning.
  • Vertel uw buren van uw verbouwplannen. Kent u uw buren niet zo goed of spreekt u ze niet zo vaak? Dan kunt u ook een brief (voorbeeldtekst) sturen.