Standplaats voor een jaar aanvragen

Wilt u goederen of diensten verkopen  langs de openbare weg? En wilt u het hele jaar op een vaste plaats staan? Voor verkoop vanuit een kraam of verkoopwagen heeft u een standplaatsvergunning nodig.  

We publiceren de beschikbare plekken en dagen op de informatiepagina in de huis-aan-huisbladen (de Week in Beeld). Een plek komt bijvoorbeeld vrij als een vergunning afloopt. Is er 1 inschrijving voor een plek? Dan krijgt deze persoon de plek toegewezen. Krijgen we 2 of meer inschrijvingen voor een plek? Dan nemen we contact op om te kijken of 1 van de aanvragers op een andere dag wil staan. Is een andere verdeling van dagen niet mogelijk? Dan gaan we loten.  

Voorwaarden

Het gaat om een vaste plek:

 • voor een langere periode van minimaal 1 jaar tot maximaal 5 jaar 
 • op een vaste plek,
 • op een vaste dag of dagen
 • op een vaste tijd

U haalt de wagen 's nachts weg. Heeft u een bakwagen? Deze mogen op aaneengesloten vergunningsdagen ’s nachts blijven staan. 

Kosten

De aanvraag van een vergunning voor een vaste standplaats kost € 86,-. 

Bij een vaste standplaats betaalt u ook huur voor het gebruik van gemeentegrond. De huurprijs varieert tussen € 25,00 en € 125,00. Dit hangt af van bijvoorbeeld de locatie en eventuele biedingen als er meerdere gegadigden zijn voor dezelfde standplaats.

Aanvraag

Wilt u weten of een plek beschikbaar is? Stuur ons een e-mail op gemeente@alphenaandenrijn.nl.

We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Beschrijf in uw aanvraag het volgende: 

 • uw naam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, privéadres en correspondentieadres
 • dat het gaat om een jaarrond standplaats 
 • de locatie van de standplaats
 • op welke dagen in de week 
 • wat uw tweede voorkeursplaats is
 • wat u verkoopt
 • een beschrijving van de voorzieningen in en om de kraam, zoals elektra, bakvoorziening en wat u doet met afval

Dit stuurt u mee

 • een situatieschets met daarop de afmetingen van uw wagen of kraam en eventueel benodigde ruimte voor uitstalling, zoals statafels, luifel of windscherm en reclame
 • duidelijke foto’s van uw wagen of kraam van de voor- en achterkant 
 • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel 
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager 

Gaat het om een standplaats op particuliere grond? Stuur de schriftelijke toestemming van de grondeigenaar mee. 

Termijn

U krijgt binnen 8 weken bericht over uw vergunning en het proces.

Toch liever een seizoensplaats of een plaats voor 1 dag?