Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u voor de Tweede Kamerverkiezing niet zelf naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders uw stem laten uitbrengen. U regelt dit op de achterkant van uw stempas of u machtigt iemand schriftelijk.

Achterzijde van uw stempas

Wilt u dat iemand anders voor u stemt, dan vult u hiervoor de achterzijde van uw stempas in. Dit heet een 'onderhandse volmacht'.

De gemachtigde:

 • Is kiesgerechtigd
 • Heeft zelf ook een stempas voor de verkiezing ontvangen
 • Woont in Alphen aan den Rijn. Wilt u iemand machtigen die niet in Alphen aan den Rijn woont, dan kunt u iemand schriftelijk machtigen
 • Brengt de eigen stem en uw stem op hetzelfde moment uit (dus tegelijkertijd)
 • Mag voor maximaal  2 andere kiezers stemmen
 • Moet een kopie van uw identiteitsbewijs laten zien (deze mag maximaal 5 jaar zijn verlopen)
Iemand schriftelijk machtigen

Kunt u niemand machtigen door de achterzijde van de stempas in te vullen? Doordat u bijvoorbeeld in het buitenland bent wanneer de stempassen geleverd worden. Dan kunt u iemand schriftelijk machtigen. Dit heet een 'schriftelijke volmacht'.

Met onderstaande formulieren vraagt u de volmacht aan. Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 om 17.00 uur bij ons binnen zijn. 

De gemachtigde:

 • Moet iemand in Nederland zijn en heeft zelf ook een stempas ontvangen
 • Mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen
 • Heeft een volmachtbewijs bij zich en mag daarmee voor u stemmen
 • Hoeft voor het stemmen geen kopie van uw identiteitsbewijs te laten zien. Het volmachtbewijs is voldoende
 • Brengt de volmachtstem uit, samen met de eigen stem (dus tegelijkertijd)

Heeft u eenmaal iemand gemachtigd? Dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Schriftelijke volmacht aanvragen

Let op: voor de aanvraag ontvangen wij 2 formulieren:

 • 1 formulier door uzelf ingevuld
 • 1 formulier ingevuld door de persoon die u machtigt

Door uzelf in te vullen:

Schriftelijke volmacht aanvragen »

In te vullen door de persoon die u machtigt:

Verklaring van gemachtigde »

Nadat wij beide formulieren hebben ontvangen, sturen wij aan de gemachtigde de volmacht.

Bent u tijdens de verkiezingen tijdelijk in het buitenland, dan kunt u ook per brief stemmen.

Vragen

Heeft u een vraag over de volmacht?