Stemmen bij volmacht

Kunt u voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten of het Waterschap niet zelf naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders uw stem laten uitbrengen.

Onderhandse volmacht (achterzijde van uw stempas)

Wilt u dat iemand anders voor u stemt voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten of het Waterschap? Dan kunt u de ander voor u laten stemmen door de achterzijde van uw stempas in te vullen. Dit heet een 'onderhandse volmacht'.

De gemachtigde:

 • Moet iemand zijn die zelf ook een stempas voor de verkiezing heeft ontvangen. Voor dezelfde provincie of waterschap.
 • Mag voor maximaal  2 andere kiezers stemmen.
 • Brengt de volmachtstem uit samen met de eigen stem (dus tegelijkertijd).
 • Moet een kopie van uw identiteitsbewijs laten zien (deze mag maximaal 5 jaar zijn verlopen).
Iemand schriftelijk machtigen

Kunt u niemand machtigen door de achterzijde van de stempas in te vullen? Doordat u bijvoorbeeld in het buitenland bent wanneer de stempassen geleverd worden. Dan kunt u iemand schriftelijk machtigen. Dit heet een 'schriftelijke volmacht'.

Met onderstaande formulieren vraagt u de volmacht aan. Uw verzoek moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 om 17.00 uur bij ons binnen zijn. 

De gemachtigde:

 • Moet iemand in Nederland zijn en heeft zelf ook een stempas ontvangen voor dezelfde provincie of waterschap.
 • Heeft een volmachtbewijs en mag daarmee voor u stemmen.
 • Hoeft voor het stemmen geen kopie van uw indentiteitsbewijs te laten zien. Het volmachtbewijs is voldoende.
 • Brengt de volmachtstem uit, samen met de eigen stem (dus tegelijkertijd).
 • Mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Heeft u eenmaal iemand gemachtigd? Dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Schriftelijke volmacht aanvragen

Let op: voor de aanvraag ontvangen wij 2 formulieren:

 • 1 formulier door uzelf ingevuld
 • 1 formulier ingevuld door de persoon die u machtigt

Door uzelf in te vullen:

Schriftelijke volmacht aanvragen »

In te vullen door de persoon die u machtigt:

Verklaring van gemachtigde »

Nadat wij beide formulieren hebben ontvangen, sturen wij aan de gemachtigde de volmacht.

Vragen?

Stuur een e-mail naar verkiezingen@alphenaandenrijn.nl of bel met 14 0172.