Extra energietoeslag voor lagere inkomens

Het kabinet komt samen met gemeenten met een eenmalige toeslag om lagere inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen.

Start eerste kwartaal 2022

Het kabinet en de VNG willen in het eerste kwartaal van 2022 starten met het uitkeren van de aanvullende tegemoetkoming.

Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen via de bijzondere bijstand eenmalig een tegemoetkoming van ongeveer € 200. Mensen in de bijstand die al bekend zijn bij de gemeente ontvangen het bedrag automatisch.

Andere huishoudens die in aanmerking komen – waaronder IOW-gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen) kunnen zich vanaf begin 2022 bij de gemeente melden. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.

Lees meer op Rijksoverheid.nl.

Heeft u op dit moment ernstige financiële problemen? Neem dan contact op met de Helpdesk Geldzaken.