Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Woonkostentoeslag

Is uw inkomen plotseling gedaald en kunt u hierdoor uw huur of hypotheek niet meer betalen? Dan kunt u misschien woonkostentoeslag krijgen. Dit is een tijdelijke bijdrage in de woonkosten. 

De hoogte van de toeslag hangt af van hoe hoog uw huur of hypotheekrente is. Ook houden wij rekening met de hoogte van uw inkomen en vermogen. U kunt maximaal 12 maanden woonkostentoeslag krijgen.

Huurtoeslag of woonkostentoeslag

Zijn uw huurkosten te hoog geworden, dan kunt u huurtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen. Krijgt u geen (volledige) huurtoeslag omdat uw huur te hoog is of omdat uw inkomen eerder hoger was, dan kunt u misschien wel woonkostentoeslag via de gemeente krijgen. Woonkostentoeslag is een vorm van Bijzondere bijstand.

Andere woonruimte zoeken

Met de woonkostentoeslag heeft u tijd om ondertussen andere woonruimte te vinden. Als u woonkostentoeslag ontvangt, bent u wel verplicht om een goedkopere woonruimte te zoeken.

Voorwaarden

  • U woont in Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem of Nieuwkoop.
  • U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • U bent 18 jaar of ouder. 
  • U huurt of bent eigenaar van een zelfstandige woonruimte. 
  • U krijgt geen (volledige) huurtoeslag via de Belastingdienst. 
  • Uw inkomen is onverwacht en buiten uw schuld om lager geworden. Bijvoorbeeld door een scheiding of het verlies van een baan.
  • U heeft te weinig inkomen of eigen vermogen om de kosten te betalen.
  • U moet 100% van uw inkomen boven de bijstandsnorm gebruiken om zelf de woonkosten te betalen.
  • U bent verplicht een goedkopere woonruimte te zoeken. 

Aanvraag

Heeft u een vraag over woonkostentoeslag of wilt u deze aanvragen? Belt u dan met 14 0172 (optie 1 in het telefoonmenu). Of stuur een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl. Een medewerker van het Serviceplein helpt u verder.

U ontvangt van ons een aanvraagformulier. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u binnen 8 weken een brief met het besluit. 

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken.