Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo regeling is op 1 oktober 2021 gestopt. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Heeft u als ondernemer nog financiële hulp nodig? Bekijk de mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning.

Bijstand voor zelfstandigen

Heeft u als ondernemer vanaf 1 oktober 2021 nog financiële bijstand nodig? Misschien komt u in aanmerking voor Bijstand voor zelfstandige (Bbz). Deze regeling is wel anders dan de Tozo-regeling. Doe de check op www.krijgikbbz.nl. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een uitkering of een lening..

Bijstand voor particulieren

Gaat u stoppen met uw bedrijf of bent u al uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel? Komt u niet voor Bbz in aanmerking en hebt u nog geen baan kunnen vinden? Misschien heeft u recht op een bijstandsuitkering.

Hulp bij het vinden van een baan/omscholing

Heeft u hulp of ondersteuning nodig bij het vinden van een baan of omscholing? De gemeente werkt samen met het Regionaal mobiliteitscentrum en kan u hierbij helpen. U meldt zich aan via www.wsphollandrijnland.nl/regionaal-mobiliteitsteam.

Hulp bij financiële Zorgen

Krijgt u minder opdrachten of werkt u minder uren, maar blijven uw uitgaven gelijk? Dan is het belangrijk dat u niet in geldproblemen komt. De Helpdesk Geldzaken bij de gemeente kan u helpen. U kunt zonder afspraak terecht op maandag t/m vrijdag van 13:00 tot 16:30 uur voor al uw geldvragen.