Persoonsgebonden budget (pgb) voor Wmo-ondersteuning

Als u hulp nodig heeft om zo lang en zelfstandig mogelijk deel te nemen in de samenleving, kunt u van de gemeente mogelijk een persoonsgebonden budget (Pgb) uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) krijgen. Een Pgb is een geldbedrag waarmee u zelf zorg kunt inkopen om langer zelfstandig te blijven functioneren.

U kunt Pgb aanvragen voor bijvoorbeeld:

 • hulp in de huishouding
 • begeleiding in het dagelijkse leven
 • dagbesteding of logeeropvang
 • woningaanpassingen
 • een rolstoel of scootmobiel

U vraagt een persoonsgebonden budget aan via Tom in de buurt. Zie Aanvraag.

Voorwaarden

 • U heeft een Wmo-indicatie (dit wordt beoordeeld door Tom in de buurt).
 • U kunt duidelijk aangeven waarom u een Persoonsgebonden budget nodig heeft.
 • U bent zelf in staat de zorg in te kopen en de bijbehorende administratie te doen.
 • De zorg die u inkoopt sluit aan op het zorg- en budgetplan dat opgesteld is.

Bijzonderheden

 • U bepaalt zelf bij wie u zorg inkoopt
 • Als u zorg inkoopt met een Pgb dan wordt u werkgever of opdrachtgever van de hulp. U moet een administratie bijhouden en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de hulp uit het Pgb

Aanvraag

U kunt uw aanvraag indienen bij Tom in de buurt.

Tips

Website Per Saldo (belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget)