Persoonsgebonden budget (pgb) voor langdurige zorg

Als u langdurig (intensieve) zorg nodig heeft, kunt u misschien een Persoonsgebonden budget (Pgb) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgen. U ontvangt dan een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen. Dit is mogelijk voor mensen met een chronische ziekte, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening.

U kunt Pgb aanvragen voor bijvoorbeeld:

  • verblijf in een zorginstelling
  • begeleiding
  • verpleging en verzorging
  • geneeskundige zorg en behandeling
  • fysiotherapie en tandheelkunde
  • hulpmiddelen en vervoer naar de begeleiding
  • behandeling en verzorging

U vraagt een Pgb voor langdurige zorg aan via het Centrum Indicatie Zorginstellingen. Uw huisarts kan dit ook voor u doen.

Tips

Website Per Saldo (belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget)