Inburgering

De nieuwe Wet Inburgering geldt voor statushouders en gezinsmigranten die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig worden. U wordt inburgeringsplichtig op het moment dat u uw verblijfsvergunning ontvangt. 

Plan Integratie en Participatie

Vanaf 1 januari 2022 gaat de gemeente inburgeringsplichtige nieuwkomers, gezinsmigranten en overige migranten begeleiden bij hun inburgering. Dit doet de gemeente met een persoonlijk Plan Integratie en Participatie (PIP) voor de inburgeringsplichtige. Daarin staat bijvoorbeeld hoe het taalonderwijs eruit zal zien.

Taalonderwijs

Voor taalonderwijs kunnen inburgeraars terecht bij Echt Nederlands.

Contact

Wilt u meer weten over de nieuwe Wet Inburgering? Neem dan contact op met de gemeente via gemeente@alphenaandenrijn.nl of bel met 14 0172.

Kijk voor meer informatie over de nieuwe Wet Inburgering op de website van de Rijksoverheid.