Ontwerp Transitievisie warmte

Hier vindt u meer informatie over de Ontwerp transitievisie Warmte. U kunt het officiële document lezen of een publieksversie lezen.

De Transitievisie Warmte kunt u hier bekijken. U kunt kiezen uit de publieksversie (verkorte versie) of de volledige versie.

Terinzagelegging

Inwoners konden van 30 september tot en met 10 november reageren (het document lag ter inzage) op de Ontwerp Transitievisie Warmte. Zo’n reactie noemen we een zienswijze. U kunt nu niet meer reageren.

De gemeente beantwoordt de ontvangen zienswijzen in een Nota van beantwoording. In deze Nota reageert de gemeente op alle ingediende zienswijzen en geeft aan hoe deze verwerkt zijn in de definitieve versie van de Transitievisie Warmte. Als deze Nota van beantwoording gereed is, ontvangen alle inwoners die een zienswijze hebben ingediend de Nota. Ook publiceren we de Nota op deze webpagina.

De definitieve Transitievisie Warmte wordt begin 2022 samen met de Nota van beantwoording voorgelegd aan de gemeenteraad, die uiteindelijk een besluit neemt. De wettelijke procedure eindigt na de vaststelling van de Transitievisie Warmte door de gemeenteraad. U kunt hierna geen beroep meer indienen.