Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Terinzagelegging Transitievisie Warmte

De Ontwerp Transitievisie Warmte is klaar. U kunt van 30 september t/m 10 november 2021 op het plan reageren. Zo'n reactie heet een zienswijze. Daarin beschrijft u (alleen of samen met andere buurtbewoners) met welke ideeën u het wel of niet eens bent.

Bekijk de documenten Ontwerp Transitievisie Warmte.

Hoe reageert u

  1. U stuurt uw schriftelijke zienswijze per brief naar de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, postbus 13, 2400 AA, Alphen aan den Rijn, onder vermelding van zienswijze Ontwerp TVW.
  2. U stuurt uw zienswijze per e-mail naar griffie@alphenaandenrijn.nl.
  3. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met medewerkers van het projectteam Transitievisie Warmte via duurzaamheidsloket@alphenaandenrijn.nl of door te bellen naar het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0172 met het verzoek uw zienswijze op de ontwerp TVW te willen toelichten.

Het is belangrijk dat u aan een aantal voorwaarden voldoet zodat uw zienswijze ook daadwerkelijk behandeld wordt.

Voorwaarden

  • U dient uw zienswijze binnen de inzageperiode in van 30 september t/m 10 november 2021.
  • Uw zienswijze is inhoudelijk gemotiveerd.
  • Uw zienswijze is voorzien van adres- en contactgegevens.

Voldoet uw zienswijze niet aan één van de vereisten, dan kan de gemeente de zienswijze inhoudelijk niet behandelen.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Als u een zienswijze indient, ontvangt u hiervan een ontvangstbevestiging. Daarin leest u of uw zienswijze aan de voorwaarden voldoet om te worden behandeld.

Na 10 november 2021 beantwoordt de gemeente de ontvangen zienswijzen in een Nota van beantwoording. In deze Nota reageert de gemeente op alle ingediende zienswijzen en geeft aan hoe deze verwerkt zijn in de definitieve versie van de Transitievisie Warmte. Deze Nota ontvangt u ook.

De definitieve Transitievisie Warmte wordt begin 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad, die uiteindelijk een besluit neemt.De wettelijke procedure eindigt na de vaststelling van de Transitievisie Warmte door de gemeenteraad. U kunt hierna geen beroep meer indienen.