Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over aardgasvrij wonen

Waarom van het aardgas af?

Waarom stoppen we met aardgas?

De belangrijkste reden is klimaatverandering. Bij de verbranding van aardgas komt CO2 (koolstofdioxide) vrij waardoor de aarde langzaam opwarmt. Dit heeft grote gevolgen voor mens en natuur. Daarnaast leidt de gaswinning in Groningen tot aardbevingen. 

Aardgas is toch juist duurzaam?

Bij de verbranding van aardgas komen er minder CO2 en vervuilende stoffen vrij dan bij andere fossiele brandstoffen, zoals kolen en olie. Maar dit maakt het nog geen duurzame brandstof. Het draagt nog steeds bij aan klimaatverandering.

Waarom wacht de gemeente niet tot er meer ervaring is met aardgasvrij verwarmen? 

De klimaatverandering is al in volle gang. Dus hoe eerder we starten, hoe beter. Daarom wil de gemeente graag samen met bedrijven in de gemeente nieuwe technieken en werkwijzen uitproberen. Dat geeft ons ook een voorsprong. 

Wat is klimaatverandering?

Klimaatverandering is simpel gezegd een verandering in het gemiddelde weer. Doordat het aantal broeikasgassen in de lucht zijn toegenomen, wordt het gemiddeld warmer. Hierdoor worden erge hitte, droogte, heftige buien en overstromingen steeds normaler. Ook in Nederland. 

Waarom moet Nederland van het aardgas af en krijgen mensen in Duitsland subsidie als ze op aardgas overstappen?

In heel Europa hebben we één doel: geen gebruik meer van fossiele brandstoffen in 2050. Elk land gaat daarin zijn eigen weg. In Duitsland wordt nu nog veel met bruinkool en stookolie gestookt. Daar is de overstap naar aardgas een duurzame tussenstap op weg naar fossielvrij. Duitsland loopt juist weer op Nederland voor in het gebruik van warmtepompen, warmtenetten en duurzame elektriciteit. Maar ook Duitsland gaat in 2050 stoppen met aardgas. 

Is waterstof een goed alternatief? 

Waterstof wordt meegenomen als alternatief voor aardgas maar heeft veel nadelen. Waterstof komt niet voor in de natuur, maar moet gemaakt worden. Dit is duur, kost elektriciteit en geeft veel CO2-uitstoot. Je hebt voor het verwarmen van woningen met waterstof 4 keer meer windmolens nodig dan met een warmtepomp. Deze elektriciteit voor de productie van waterstof moet bovendien duurzaam zijn en uit wind- en zonneparken komen. Deze duurzame elektriciteit komen we in onze regio en binnen de gemeente nog tekort.

Bovendien willen we die elektriciteit eerst gebruiken voor onze eigen woningen en apparaten. Als er dan nog elektriciteit beschikbaar is voor de productie van waterstof dan is het verstandig om het te gebruiken op plaatsen waar geen alternatieven voorhanden zijn, zoals in de industrie of luchtvaart. Uiteindelijk is waterstof wel een bruikbaar alternatief voor de woningen die moeilijk te isoleren zijn en hoge temperatuur warmte nodig hebben.      

Is kernenergie een goed alternatief?

Een kerncentrale wekt primair elektriciteit op en geen warmte. Bovendien kost de bouw van een kerncentrale ongeveer 6 miljard euro: niet een bedrag dat de gemeente beschikbaar heeft en dus veel meer een landelijke aangelegenheid. Kernenergie is dus geen alternatief voor aardgas.

Alternatieven voor aardgas

Hoe ga ik mijn huis verwarmen zonder aardgas?

Er zijn verschillende manieren om woningen te verwarmen zonder aardgas. Dit kan met een warmtenet, elektrische oplossingen zoals een waterpomp en groen gas. 

Wat is een warmtenet? 

Bij een warmtenet komt de warmte via leidingen uw huis binnen. U heeft geen cv-ketel nodig. Een warmtenet kan een hoge, midden of lage temperatuur hebben. Bij een warmtenet op hoge temperatuur (meer dan 70 graden) kunt u vaak de bestaande radiatoren blijven gebruiken. Bij een warmtenet op lage temperatuur (minder dan 55 graden) heeft u vaak vloer- en/of wandverwarming in plaats van radiotoren aan de muren. De woning moet dan wel heel goed geïsoleerd zijn. Dit zorgt voor een prettige temperatuur in huis. Voor meer informatie kijkt u op de website Duurzaam Bouwloket en de website Hierverwarmt.

Hoe duurzaam is een warmtenet?

Warmtenetten kunnen een prima duurzame oplossing zijn. De technieken zijn nog volop in ontwikkeling. Een warmtenet op hoge temperatuur verliest onderweg naar de huizen meer warmte dan een warmtenet op lage temperatuur. Ook als de warmte over een grote afstand vervoerd wordt, is het warmteverlies groter. Soms is het ook nodig om op koude dagen bij te stoken met fossiele brandstoffen. Ook dat verschilt per warmtenet. 

Wat is een warmtepomp? 

U kunt uw huis ook elektrisch verwarmen. Meestal gebeurt dit met een warmtepomp. Een warmtepomp verzamelt warmte uit de lucht, de bodem of het grondwater. Die warmte komt vervolgens in uw verwarming, waarmee het huis wordt verwarmd. U heeft dan meestal vloerverwarming en/of wandverwarming. Voor meer informatie over de verschillende soorten warmtepompen kunt u kijken op de website van DuurzaamBouwloket

Hoeveel geluid maakt een warmtepomp?

De hoeveelheid geluid verschilt per warmtepomp, maar denk aan het geluid van een koelkast. Soms is dat iets harder, afhankelijk van hoe hard de warmtepomp op dat moment moet werken. De hoeveelheid geluid is ook afhankelijk van de grootte van het deel dat buiten staat. Hoe groter dat buitendeel, hoe minder u hoort. 

Wat is een hybride warmtepomp?

Een hybride warmtepomp gebruikt u samen met uw cv-ketel om uw woning te verwarmen. Met een hybride warmtepomp wordt uw huis een groot deel van het jaar op een milieuvriendelijke manier verwarmd. Als het buiten echt koud is, heeft u nog een cv-ketel die bijspringt. De cv-ketel wordt ook gebruikt voor het verwarmen van kraanwater. Het is de goedkoopste warmtepomp en wordt soms gekozen als tussenoplossing voor aardgasvrij wonen. 

Is het verstandig om nu een (hybride) warmtepomp te kopen?

Als u erover nadenkt om een (hybride) warmtepomp te kopen, wacht dan tot begin 2022 wanneer de Transitievisie Warmte gereed is. Daarin staan de plannen van de gemeente voor uw wijk en de oplossingen die daar mogelijk zijn. Als de gemeente bijvoorbeeld kansen ziet om een warmtenet in uw buurt te (laten) maken, is het zonde om nu al een warmtepomp te kopen.

Hoe weet ik of mijn huis geschikt is voor een (hybride) warmtepomp?

Hiervoor kunt u gratis contact opnemen met het DuurzaamBouwloket , via info@duurzaambouwloket.nl of telefoonnummer 072 - 243 39 56.

Wat is groen gas?

Groen gas is biogas dat op dezelfde kwaliteit als aardgas wordt gebracht en daardoor in het aardgasnet kan worden gestopt. Groen gas is daarom een geschikt alternatief voor aardgas. Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest. 

Kan ik ook zonnepanelen nemen? 

U kunt altijd zonnepanelen nemen, maar dit maakt uw huis niet aardgasvrij. De meeste zonnepanelen leveren duurzame elektriciteit, maar geen warmte. Zonnepanelen kunnen ook duurzame elektriciteit leveren aan een warmtepomp. Maar zonnepanelen leveren juist vooral stroom in tijden dat u geen verwarming nodig heeft.

Wat is het verschil tussen lage temperatuur en hoge temperatuurverwarming?

Met een cv-ketel die op gas werkt, verwarmt u uw huis op een hoge temperatuur (65-90 graden). U kunt daarvoor radiatoren gebruiken. Uw huis hoeft niet perfect geïsoleerd te zijn. Bij lage temperatuurverwarming (30-50 graden) is het erg belangrijk dat er geen warmte verloren gaat.

Ook moet de warmte goed door het huis verspreid worden. Uw huis moet daarom goed geïsoleerd zijn. En u maakt dan meestal gebruik van wand- en/of vloerverwarming. Ook zijn er speciale lage temperatuurradiatoren. Dit zorgt voor een prettige temperatuur in huis. Wel duurt het langer om het huis te verwarmen wanneer u de thermostaat even een graadje hoger zet.

Waarom stappen we niet met z’n allen over op groen gas?

Er is voorlopig nog onvoldoende groen gas om alle huizen mee te verwarmen. Bovendien zijn er voor de verwarming van goed geïsoleerde huizen alternatieven voorhanden. En groen gas is harder nodig in de industrie of het vliegverkeer, waar nog geen alternatieven voorhanden zijn. 

Wanneer is een pelletkachel een goed idee?

Een pelletkachel kan een goed idee zijn wanneer u in een buitengebied woont en uw huis moeilijk te isoleren is. Denk bijvoorbeeld aan een monumentale boerderij. Vaak kunnen die niet op een warmtenet worden aangesloten. Een warmtepomp is ook geen handige oplossing, want daarvoor moet u zo’n oude boerderij flink isoleren. Dat is erg lastig en duur. Woont u in de dichtbebouwde omgeving? Dan adviseren we u om geen pelletkachel te nemen. Bij een pellet kachel komt namelijk fijnstof vrij. Dat is slecht voor onze gezondheid en het milieu. 

Kan en wil gemeente Alphen aan den Rijn gebruik maken van warmte uit andere gemeenten, zoals Rotterdam? 

Een warmtebron levert energie. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft veel lokale warmtebronnen beschikbaar. Omdat deze bronnen in gemeente Alphen aan den Rijn voornamelijk van lage temperatuur zijn, bieden ze niet voldoende warmte voor het verwarmen van alle woningen en gebouwen in de toekomst. Daarom spant gemeente Alphen aan den Rijn zich in om ook warmtebronnen van hogere temperatuur buiten de gemeente te gebruiken. Zo kunnen we gebruik maken van restwarmte uit de Rotterdamse haven. Deze restwarmte gaat nu verloren maar zou gebruikt kunnen worden om huizen te verwarmen. Deze restwarmte is nu nog niet 100% duurzaam, maar wordt in de toekomst wel steeds duurzamer. Het is nog onzeker of Gemeente Alphen aan den Rijn deze restwarmte kan gaan gebruiken. 

De gevolgen voor u:

Waar gebruik ik nu aardgas voor? 

75% van uw gasgebruik gaat naar de verwarming. 20% gaat naar warm water, vooral voor douchen. De rest gebruiken we om te koken. Hoeveel gas een huishouden verbruikt, hangt af van de grootte van het huis, het bouwjaar en hoe goed het huis is geïsoleerd. Uw gedrag heeft hier ook invloed op. Als u langer doucht of uw verwarming erg hoog heeft staan, gebruikt u meer gas. Het kan dus helpen om hier beter op te letten.

Krijg ik mijn huis nog wel goed warm? 

Met alle nieuwe manieren van verwarmen wordt het in huis comfortabel warm. Het is hiervoor wel belangrijk om uw huis goed te isoleren. Bij lage temperatuurverwarming, zoals met een warmtepomp, wordt het huis langzaam verwarmd. De temperatuur blijft gelijk, ook ‘s nachts. Het is niet meer mogelijk om de temperatuur binnen korte tijd een paar graden te laten stijgen of dalen. Sommige warmtenetten en warmtepompen kunnen uw woning zelfs koelen in de zomer, als een airco.

Waarom is isoleren belangrijk?

Isolatie is de beste manier om energie te besparen. Ook wordt de temperatuur in uw huis daar veel prettiger van. In de winter blijft een goed geïsoleerd huis lekker warm en in de zomer juist koel. Vooral bij lage temperatuurverwarming (zoals met een warmtepomp of een lage temperatuurwarmtenet) is isolatie erg belangrijk om het goed warm te kunnen krijgen. Wilt u uw huis alvast goed isoleren? Neem dan gratis contact op met het DuurzaamBouwloket , via info@duurzaambouwloket.nl of via 072 - 243 39 56.

Wat levert het mij op?

Dit hangt af van wat u in uw woning aanpast. Over het algemeen leidt betere isolatie tot een prettigere temperatuur (warmte in de winter en koelte in de zomer). Ook verdient isolatie zichzelf binnen een paar jaar terug. Zorg wel altijd voor voldoende ventilatie.  

Hoe gaat mijn huis eruitzien zonder aardgas? Is er een grote verbouwing nodig?

Dit hangt af van de oplossing die in uw wijk wordt gekozen en de isolatiemaatregelen die nodig zijn. Ook kunnen er eventuele aanpassingen aan de radiatoren, extra ventilatie of nieuwe apparatuur nodig zijn. En het gasfornuis moet natuurlijk worden vervangen. Op de website Hierverwarmt vindt u voorbeelden van aardgasloze wijken. Ook vertellen bewoners over hun ervaringen met deze oplossingen. 

Is isolatie slecht voor de gezondheid?

U kunt niet te veel isoleren. Wel is het heel belangrijk om ook voor goede ventilatie te zorgen. Zo houdt u de lucht in huis schoon en gezond. Voor advies kunt u terecht bij het gemeentelijke energieloket het DuurzaamBouwloket , via info@duurzaambouwloket.nl of via 072 243 39 56.

Moet ik mijn gasfornuis vervangen?

Als u niet meer bent aangesloten op het gasnet, kunt u ook niet meer koken op gas. U moet dan overstappen op elektrisch koken. De meest veilige en energiezuinige keuze is koken op inductie. Koken op inductie heeft nog veel andere voordelen. Hierover kunt u alles lezen op de website Hierverwarmt

Kan ik nog steeds even lang douchen? 

U kunt nog steeds even lang douchen. Bij een verwarming op lage temperatuur krijgt u een boiler in huis. Er zijn verschillende maten boilers. Het is verstandig om de grootte van de boiler af te stemmen op de hoeveelheid warm water die u gebruikt. U kunt bij een huis dat verwarmd wordt op lage temperatuur niet uren achter elkaar douchen. De boiler is een keer leeg. En het blijft natuurlijk ook verstandig om niet te lang te douchen.

Wie wordt mijn energieleverancier?

Wat betreft elektriciteit verandert er niets. U mag nog steeds zelf uw elektriciteitsleverancier kiezen. Er zijn veel leveranciers die 100% groene energie uit Nederland leveren. Kijk op de website van De groenste energieleverancier hoe groen uw huidige energieleverancier is. Als in uw wijk wordt gekozen voor een warmtenet, krijgt u allemaal te maken met 1 leverancier voor warmte. Dit kan niet anders. U heeft dan geen gasleverancier meer. 

De kosten:

Heb ik straks geen gasrekening meer?

Als u wordt aangesloten op een warmtenet of een warmtepomp gebruikt, bent u niet meer afhankelijk van aardgas. U heeft dan ook geen gasrekening meer. Met een warmtenet krijgt u wel een rekening voor de warmte. Stapt u over op een warmtepomp en koken op inductie, dan heeft u alleen een rekening voor elektriciteit. Kiest u voor een hybride warmtepomp, dus een waterpomp in combinatie met een ketel, dan heeft u nog wel een (lage) gasrekening. Woningen die verwarmd worden met groen gas, krijgen natuurlijk nog wel een gasrekening.

Wie gaat er betalen voor de aanpassingen in mijn huis?

Als u nu aan de slag gaat met uw huis, betaalt u zelf de kosten. Denk dan bijvoorbeeld aan isolatie of nieuwe apparaten. Hiervoor kunt u eventueel gebruik maken van subsidies (kijk voor een overzicht op de energiesubsidiewijzer). In veel gevallen is het verstandig om mee te doen op het moment dat er plannen voor uw hele wijk worden gemaakt. Het is de bedoeling dat u als bewoner per maand niet duurder uit bent dan nu met aardgas. Hoe we het aardgasvrij maken van woningen precies gaan betalen, wordt momenteel in Nederland op allerlei plekken onderzocht. Ook Gemeente Alphen aan den Rijn zoekt hiervoor naar oplossingen.  

Wat kost aardgasvrij wonen?

Dit hangt af van het soort huis, hoe het is geïsoleerd op welke manier u uw huis gaat verwarmen. Daarnaast zijn er nog een aantal terugkerende kosten. 

Ik wil graag van het gas af. Maar het laten weghalen van de gasaansluiting kost € 600, hoe kan dat?

Dit is sinds maart 2021 niet meer zo. Het is nu gratis om uw aardgasaansluiting te laten weghalen. 

Wat kunt u zelf al doen?

Ik weet nog niet op welke manier ik aardgasvrij wil zijn. Wat kan ik als huiseigenaar nu al wél doen?

Isoleren is het belangrijkste. Dan heeft u minder gas nodig voor de verwarming. U kunt kiezen voor dak-, vloer- en spouwmuurisolatie, HR+++ glas en zonnepanelen. Als u kunt kiezen hoe u kookt, kies dan voor inductie.

Wat kan ik als huurder al doen?

Als huurder kunt u kleinere aanpassingen doen aan uw huis, zoals tochtstrippen bij deuren en ramen, dubbelglasfolie of folie achter de radiatoren. Ook kunt u overstappen op groene stroom. U kunt ook uw verhuurder of woningbouwcorporatie vragen wat de plannen en mogelijkheden zijn voor grotere aanpassingen. 

Hoe kan ik maatregelen nemen als VvE?

Ook gebouwen en appartementencomplexen moeten voor 2050 aardgasvrij zijn. De maatregelen die nodig zijn verschillen per VvE. De eerste stap is daarom een goed energieadvies op maat. Laat dit doen door een erkend en onafhankelijk adviseur. Gemeente Alphen aan den Rijn biedt energiescans aan voor VvE’s groter dan 10 woningen. Stuur voor meer informatie een e-mail naar duurzaamheidsloket@alphenaandenrijn.nl onder vermelding van ‘energiescan VvE’s’. VvE’s kleiner dan 10 woningen kunnen gebruik maken van het energieadvies op maat voor individuele woningeigenaren.

Uiteindelijk moet het grootste deel van de bewoners binnen de VvE het wel eens zijn met de aardgasvrije plannen.

Ik ga binnenkort verhuizen. Waar moet ik op letten? 

Een verhuizing is een goed moment om dingen aan te pakken die energie besparen. Zeker als u ook gaat verbouwen. Door te isoleren maakt u uw huis klaar voor aardgasvrij wonen. Kijk ook of u verduurzaming mee kunt nemen in de hypotheek. En kies bij de aanschaf van een nieuwe keuken voor inductie. U kunt ook advies vragen bij het Duurzaam Bouwloket via info@duurzaambouwloket.nl of telefoonnummer 072 - 243 39 56.

Mijn cv-ketel is aan vervanging toe. Wat nu? 

Wacht als het mogelijk is af tot de plannen van de gemeente klaar zijn begin 2022. Tegen die tijd is meer bekend over de kansrijke manieren van verwarmen (in bepaalde buurten) in onze gemeente.

Moet u de cv-ketel toch vervangen? Kies dan voor een moderne ketel die zuinig en milieuvriendelijk is. Neem bij voorkeur een ketel die samen met een hybride warmtepomp later gebruikt kan worden of kies direct voor een hybride warmtepomp. Bij veel energie- en installatiebedrijven kunt u ketels huren of leasen. U heeft dan geen extra kosten aan onderhoud en zit hier niet voor lange tijd aan vast. 

Ik heb net een nieuwe cv-ketel. Wat nu? 

Het kan zijn dat u net een nieuwe ketel heeft aangeschaft en dat uit de Transitievisie Warmte blijkt dat er binnen 10 jaar plannen zijn om uw buurt aardgasvrij te maken. Dit zou zonde van uw investering kunnen zijn. Hiervoor worden nu oplossingen bedacht. Houdt de website van de gemeente in de gaten.

Kan ik voor het koken al overstappen op inductie? 

U kunt altijd overstappen op een elektrische kookplaat zoals inductie of keramisch. Als u een nieuwe keuken neemt, is dat een goed moment om voor een elektrische kookplaat te kiezen. U heeft dan wel een moderne meterkast nodig. De kans is ook groot dat u een extra groep moet aanleggen. Het is verstandig om dit door een specialist te laten doen. Waar moet u allemaal opletten bij het aanschaffen van een inductiekookplaat.

Informatie, advies en hulp:

Wie kan mij advies geven over hoe ik mijn huis het beste kan voorbereiden op aardgasvrij wonen? 

De beste manier om te kijken wat wel en niet werkt in uw woning is om een onafhankelijk adviseur te raadplegen. Op de website van het Duurzaam Bouwloket leest u hoe u zich kunt voorbereiden op aardgasvrij wonen. U vindt daar ook een overzicht van deskundige lokale bedrijven die werkzaamheden voor u kunnen uitvoeren en beschikbare subsidies. Voor vragen  kunt u mailen naar info@duurzaambouwloket.nl of bellen met telefoonnummer 072 243 39 56. Wilt u liever een bezoek aan huis of persoonlijk geholpen worden? Neem dan contact op met een energiecoach via www.energiekalphenaandenrijn.nl. Zij komen gratis bij u thuis om te kijken wat er in uw woning mogelijk is om van het gas af te gaan. 

Meepraten:

Hoe blijf ik als inwoner goed op de hoogte van de warmtetransitie? 

U kunt lid worden van het Warmtetransitiepanel. U krijgt dan regelmatig bericht over de voortgang van de Transitievisie Warmte. Aanmelden kan door te mailen naar duurzaamheidsloket@alphenaandenrijn.nl onder vermelding van ‘Warmtetransitiepanel’. 

Kan ik als inwoner meepraten over de warmtetransitie?

Alle inwoners van gemeente Alphen aan den Rijn zijn welkom om mee te denken en te praten over de warmtetransitie. Daarvoor is de meedenkgroep ‘aardgasvrij wonen’ opgezet. Hierin zitten inwoners, energiecoaches, dorpsraden en bedrijven. Wilt u meepraten? Stuur dan een e-mail naar duurzaamheidsloket@alphenaandenrijn.nl onder vermelding van ‘meedenkgroep’. Daarnaast kunt u een buurtinitiatief starten.

In 29 september 2021 organiseerde de gemeente een online informatieavond over de Transitievisie Warmte voor heel Alphen aan den Rijn. Wilt u hiervoor uitgenodigd worden? Stuur dan een mail naar duurzaamheidsloket@alphenaandenrijn.nl onder vermelding van informatieavond TVW.

Transitievisie Warmte:

Transitievisie Warmte – wat, waarom en hoe?

In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Tussen nu en 2050 vervangen we het aardgas door iets anders. Buurt voor buurt. In de Transitievisie Warmte (TVW) beschrijft de gemeente per buurt welke warmtetechnieken het meest geschikt zijn, waar we zouden kunnen beginnen en wat hiervoor nodig is. Dat kan per buurt en soms per woning verschillen. Er wordt nog geen besluit genomen over wanneer welke buurten van het aardgas gaan. Dit besluit wordt genomen op het moment dat de gemeenteraad, naar verwachting begin 2022, de TVW vaststelt.  Ook zijn er 5 verkenningsgebieden beschreven in de TVW. 

Wat is een verkenningsgebied?

In de Transitievisie Warmte worden vijf verkenningsgebieden voorgesteld. Dit zijn de buurten waar we voor 2030 willen onderzoeken of het haalbaar is om van het aardgas af te gaan en op welke manier we deze buurten willen verwarmen. Bewoners en bedrijven uit de wijk kunnen meedenken tijdens dit onderzoek. Hun voorkeuren spelen een belangrijke rol bij de uiteindelijke keuze. In deze verkenningsgebieden willen we al vóór 2030 starten met het aardgas vrij maken. 

Wie betrekt de gemeente bij het opstellen van de Transitievisie Warmte? 

Bij het maken van de visie gaat de gemeente in gesprek met bewoners en bedrijven. Ook werkten we samen met onze  woningcorporaties, de netbeheerder en andere partijen. Daarnaast laat de gemeente zich door andere partijen helpen met onderzoek.

Wat is een Wijkuitvoeringsplan (WUP)?

Na de vaststelling van de Transitievisie Warmte (vanaf 2022) gaan we samen met inwoners en lokale partijen werken aan plannen per buurt. Dit noemen we wijkuitvoeringsplannen. Pas als er een goed wijkuitvoeringsplan is, wordt besloten dat een buurt van het aardgas afgaat. 

Wat gebeurt er na het vaststellen van de Transitievisie Warmte? 

De volgende stap is het maken van een actieplan, oftewel uitvoeringsprogramma. Daarin beschrijven we hoe we de plannen in de praktijk uit gaan voeren. Ook starten we met het opstellen van uitvoeringsplannen voor de wijken en buurten waar we al voor 2030 gaan beginnen (verkenningsgebieden). Ook dit doet de gemeente samen met inwoners, bedrijven en partners.  

Wat is de rol van het adviesbureau bij de Transitievisie Warmte?

De gemeente werkt samen met DWTM (De WarmteTransitieMakers). Dit is een adviesbureau op het gebied van de warmtetransitie. De adviseurs spreken met alle betrokkenen, waaronder ook de inwoners. De uitkomsten van deze gesprekken, hun onderzoeken en technische kennis worden allemaal meegenomen in de Transitievisie Warmte. Dit alles in nauwe samenwerking met de gemeente en haar partners. 

Er wordt vaak gesproken over ‘stakeholders’ in de warmtetransitie. Wat/wie zijn dit?

Stakeholders zijn personen of organisaties die een belang hebben bij de warmtetransitie. Denk aan inwoners, bedrijven, scholen, ziekenhuizen of bijvoorbeeld makelaars. Belangrijke stakeholders waar de gemeente nauw mee heeft samengewerkt zijn; de netbeheerder Liander, de woningcorporaties Habeko en Woonforte, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de VOA. Daarnaast zijn ook het waterschap Oasen, regiogemeenten en bedrijven met restwarmte belangrijke stakeholders.

Is de Transitievisie Warmte gericht op eengezinswoningen en niet op appartementen?

Dit is niet het geval: de TVW (en de hele warmtetransitie) gaat over álle woningen en gebouwen in de hele gemeente, en richt zich op zowel eigenaren/bewoners als VvE’s, particuliere huurders en (samenwerking met) woningcorporaties (en hun huurders).

Helpt de gemeente alleen inwoners in de verkenningsgebieden ?

Dit klopt niet: alle buurten komen in de loop van de komende decennia aan de beurt en worden verkenningsgebied. Bovendien is er een aanpak “aardgasvrij” en ondersteuning voor de buurten en wijken die niet zijn aangewezen als verkenningsgebied.