Regio Deal Bodemdaling Groene Hart

Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor met een zakkende bodem. Dit komt door zetting en inklinking van veengrond door ontwatering en droogte.

De bodemdaling heeft grote impact vanwege de CO2-uitstoot vanuit het landelijk gebied, het inklinken van agrarische gronden, en de kosten die met name in het stedelijk gebied in de miljarden lopen. Er zijn daarom nieuwe invalshoeken nodig voor o.a. het wegenonderhoud, de agrarische sector en de fundering van woningen.

Binnen de Regio Deal werken 8 regionale overheden, de rijksoverheid, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven samen aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Dit gebeurt door 23 innovatieve experimenten uit te voeren. De partijen investeren gezamenlijk 20 miljoen euro in de Regio Deal bodemdaling.

De kennis en oplossingen die in de regio worden verzameld, kunnen ook op andere plaatsen in Nederland en mogelijk internationaal worden toegepast.

Op 21 november 2019 is de Regio Deal bodemdaling Groene Hart officieel van start gegaan.

Meer informatie leest u op www.bodemdalingdebaas.nl.

logo regiodeal groene hart

Heeft u door bodemdaling problemen aan de fundering van uw huis? U kunt hiervoor terecht bij het Funderingsloket.