CO2-uitstoot Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn zet stappen om de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie te verminderen. Eind 2021 laat de gemeente zich certificeren op de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een middel om CO2-uitstoot te monitoren.

De CO2-Prestatieladder heeft vijf treden, opklimmend van één naar vijf. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te verminderen, binnen haar organisatie en in de keten, hoe hoger de positie op de ladder. De gemeente Alphen aan den Rijn staat sinds eind 2021 op niveau 3.

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft doelstellingen vastgesteld en een plan van aanpak om de CO2-uitstoot te verminderen. Dit is beschreven in het CO2-beleid gemeente Alphen aan den Rijn. Wilt u het beleidsstuk inzien? Stuur dan een e-mail naar duurzaamheidsloket@alphenaandenrijn.nl.

Uitstoot verminderen

Gemeente Alphen aan den Rijn onderneemt stappen om de eigen CO2-uitstoot te verminderen. Wij hebben vanaf 2019 onze eigen CO2-voetafdruk geïnventariseerd en als doel gesteld om in 2025 ten opzichte van 2019 onze uitstoot te verminderen met 67%.

CO2-cijfers

De gemeente heeft gekeken naar de CO2-uitstoot van de organisatie en heeft onderzoek gedaan naar:

  • het wagenpark
  • zakelijk vervoer
  • de openbare verlichting
  • gemeentelijk vastgoed en gemeentelijke huisvesting. 

Ieder half jaar bundelen we de resultaten van dit onderzoek. De CO2-cijfers van 2019, 2020 en 1e half jaar van 2021 kunt u downloaden in een overzichtelijke infographic

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de CO2-prestatieladder op de website van Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen of stuur een e-mail naar duurzaamheidsloket@alphenaandenrijn.nl.