Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem

Gemeenschappelijke informatievoorziening van Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem

Logo Rijn & BraassemDe gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hebben vanaf 1 januari 2018 hun krachten op het gebied van Informatisering en Automatisering (I&A) gebundeld in de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem. Een logische stap omdat beide gemeenten ook al intensief samenwerken in het Sociale Domein en op het gebied van Belastingen en de daaraan gerelateerde ICT-onderwerpen. Een gemeenschappelijke informatievoorziening versterkt deze samenwerking.

Uitgangspunt voor de samenwerking is standaardisatie van de I&A dienstverlening, inclusief de bijbehorende standaardinrichting van de gemeentelijke werkprocessen en het daarbij passende applicatielandschap. De samenwerking heeft voor beide gemeentes voordelen:

 • Door integratie op procesniveau (zoveel als mogelijk dezelfde applicaties en bijbehorende werkprocessen) wordt de denkkracht uit beide gemeenten gebundeld om slimmer (kwaliteit) en uniform (efficiency) te werken
 • Integratie tussen beide gemeenten in andere werkvelden wordt hierdoor eenvoudig
 • De grotere schaal zorgt voor inkoopvoordeel en een betere onderhandelingspositie bij leveranciers
 • De grotere schaal maakt het ook mogelijk om specialistische I&A expertises (als informatieplanning, security management) volwaardig in te vullen en goed te organiseren en daarmee zal de samenwerking beter in staat zijn de noodzakelijke en ambitieuze digitale overheidsagenda te volgen
 • Er ontstaat een nog uitdagendere werkomgeving voor I&A medewerkers
 • Samenwerking noodzaakt een nog verdere professionalisering van de I&A dienstverlening, uitbouw van de regierol en werken met servicelevels
 • Er ontstaat een basis voor en er wordt ervaring opgedaan om in de toekomst I&A diensten aan andere overheidsorganisaties te verlenen.

De leiding over en uitvoering van de I&A werkzaamheden is belegd bij de afdeling I&A van de gemeente Alphen aan den Rijn, waar ook de I&A medewerkers van Kaag en Braassem werkzaam zijn per 1 januari 2018.

De directie van de BVO bestaat uit een Algemeen Directeur en een Operationeel Directeur.

Bestuursleden zijn:

 • Mevrouw J.W.E. (Liesbeth) Spies, burgemeester gemeente Alphen aan den Rijn
 • De heer C.J. (Kees) van Velzen,  wethouder gemeente Alphen aan den Rijn
 • Mevrouw Y. (Yvonne) Peters-Adrian, wethouder gemeente Kaag en Braassem
 • Mevrouw P.C. (Petra) van der Wereld-Verkerk, wethouder gemeente Kaag en Braassem

Contact

Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem
KvK nummer: 70186790
BTW nummer: 858181022B01
T: 0172 - 465019
E: info@rijnenbraassem.nl
Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn
Postadres: Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn