De Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie leggen we vast hoe we als gemeente willen ontwikkelen. Hij gaat over alles buitenshuis: milieu, natuur en landschap, wonen, verkeer en vervoer, maar ook een gezonde leefomgeving en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie is onderdeel van de Omgevingswet.