Documenten over de omgevingsvisie

Omgevingsvisie Groene gemeente met Lef!

De omgevingsvisie is een visie-document waarin de langetermijnkeuzes van de gemeente zijn beschreven voor de fysieke leefomgeving. Een omgevingsvisie is kaderstellend voor de gemeenteraad en het college. Voor onze ingezetenen is de visie niet bindend, maar maakt duidelijk waar we als gemeente naar toe willen met onze toekomst. De uitgangspunten uit de omgevingsvisie worden vervolgens doorvertaald naar het omgevingsplan, dat bindend is voor iedereen. 

De hoge resolutie versie van de Omgevingsvisie kunt u opvragen via emailadres omgevingsvisie@alphenaandenrijn.nl.

PlanMER

In een milieueffectrapportage staat wat de gevolgen zijn van een overheidsbesluit op onder andere het milieu. Ook voor de omgevingsvisie stellen we een milieueffectrapportage (planMER) op. Dat is een wettelijke verplichting. We ontvingen de resultaten van de milieueffectrapportage voordat de omgevingsvisie definitief werd, waardoor we tijdens het opstellen van de visie al zagen wat de gevolgen zijn voor het milieu. Zo hebben we onze omgevingsvisie bijgesteld daar waar de gevolgen voor het milieu te groot waren. De planMER geeft ook aandachtspunten en verdere aanbevelingen voor de uitwerking van de thema’s van de Omgevingsvisie.