Omgevingsvisie Alphen aan den Rijn

De omgevingsvisie Alphen aan den Rijn gaat over de toekomst van onze gemeente.

Voor de Omgevingswet is het nodig dat alle gemeenten een omgevingsvisie maken. In deze omgevingsvisie leggen we vast hoe we als gemeente willen ontwikkelen. We beschrijven hoe we willen dat onze omgeving er over een flink aantal jaar uit ziet.

Daarbij richten we ons op ontmoeten en verbinden, duurzaam en groen en vitaal wonen en leven. De omgeving is alles buitenshuis, dus alles wat nodig is om te wonen, te werken, te leren en te ontspannen of sporten. Het gaat bijvoorbeeld over lucht en water, wegen en gebouwen.

De 5 thema's van de de omgevingsvisie

In de week van de leefomgeving hebben wij met een flitspeiling de missie en centrale waarden bij u als inwoner opgehaald. Deze zijn gebruikt als basis voor het opstellen van de omgevingsvisie. Het achterliggende doel van ons omgevingsbeleid richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor onze inwoners. Met de identiteit en kwaliteiten beschrijven we wie we als gemeente zijn, wat we hebben en wat we willen behouden. Met de trends en ontwikkelingen beschrijven we waar we als gemeente in de toekomst naar toe moeten. 
 
In de omgevingsvisie besteden we ook aandacht aan onze positionering in de regio. We zien voordelen in een bredere (regionale) samenwerking, want de oplossingen voor de opgaven waar we in Alphen aan den Rijn voor staan, houden niet op bij de gemeentegrenzen. 
 
De resultaten van al deze onderdelen samen, leiden tot integrale opgaven. Deze noemen we de 5 thema’s. Het is onze ambitie om deze thema’s zo goed mogelijk uit te voeren. Vanuit de gemeente, samen met onze inwoners.

Dit is wat we gaan doen:

1. Gezonde vergroening

We willen de leefomgeving groener en duurzamer maken. Een groene omgeving is belangrijk voor onze gezondheid en welbevinden. Denk hierbij aan groene gevels en daken. We willen een leefomgeving creëren die een gezonde levensstijl stimuleert. Dit kan door bijvoorbeeld in te zetten op meer snelfietspaden.

2. Samen sterker

We willen onze inwoners stimuleren om samen de gemeente nog mooier, leuker en gezelliger te maken. Dat doen we door inwoners te stimuleren om met hun ideeën en initiatieven naar de gemeente te komen. Samen kijken we wat mogelijk is. 

3. Waardevol buitengebied

We willen we het buitengebied van onze gemeente aantrekkelijk maken. We hebben een prachtig en groot buitengebied waar je goed kunt ‘boeren’ én recreëren. Om het buitengebied aantrekkelijker te maken moet er meer ruimte komen voor een grotere biodiversiteit, opvang voor water tijdens hevige regenbuien, en gaan we de landbouw verduurzamen. 

4. Landschappelijke verstedelijking

We willen de centrale positie van onze gemeente in zowel het Groene Hart als de Randstad versterken. Daarom willen we de bereikbaarheid verbeteren, en ook het wonen en werken dichtbij groen en water. Ook willen we meer mogelijkheden scheppen voor recreatie, toerisme, en voor duurzame ontwikkelingen zoals windmolens en zonneparken. 

5. Duurzaam ondernemen

We willen kleine en middelgrote bedrijven helpen. Deze zijn belangrijk voor onze economie. We gaan helpen door bijvoorbeeld een geschikt bedrijventerrein en goede aansluiting van opleidingen en banen voor hen te regelen. 

 

Omgevingsvisie in beeld

Omgevingsvisie in beeld

Omgevingsvisie ter inzage

De ontwerp omgevingsvisie is nog niet definitief en ligt van 4 maart tot en met 14 april 2021 ter inzage. Op 9 en 10 maart 2021 zijn een drietal webinars over de ontwerp-omgevingsvisie georganiseerd. 

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via omgevingsvisie@alphenaandenrijn.nl of bel 14 0172