Ontwerp omgevingsvisie ter inzage

Donderdag 18 februari 2021 is de ontwerp omgevingsvisie "Groene gemeente met lef!" in de gemeenteraad besproken. De ontwerp omgevingsvisie en bijbehorend PlanMER lag van 4 maart tot en met 14 april 2021 ter inzage. U kunt niet meer reageren op de ontwerp omgevingsvisie. U kunt de stukken nog wel bekijken.

Hoe kunt u de stukken bekijken?

De stukken kunt u op deze website bekijken en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.0484.omgevingsvisie-ON01.

Wat gebeurt er na de terinzagelegging?

Na de periode van terinzagelegging worden de ontvangen zienswijzen beantwoord in een Nota van beantwoording. De Nota van beantwoording wordt vervolgens betrokken bij de vaststelling van de omgevingsvisie ‘Groene gemeente met lef!’ en het bijbehorende planMER. De wettelijke procedure eindigt na de vaststelling van de omgevingsvisie door de gemeenteraad. Tegen een omgevingsvisie staat geen beroep open. Ook tegen het bijbehorende planMER staat geen beroep open. 

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via omgevingsvisie@alphenaandenrijn.nl of telefoonnummer 14 0172. Of stel uw vraag tijdens het digitale spreekuur. Iedere dinsdag van 16:30 tot 17:30 uur.