Uw mening over de omgevingsvisie (flitspeiling)

In een flitspeiling stelden we aan onze inwoners en ondernemers een aantal vragen over de omgevingsvisie. Vanaf 4 maart tot en met 14 april 2021 lag de Ontwerp Omgevingsvisie ter inzage.

In de periode van 18 tot 25 januari 2021 is er via de sociale mediakanalen van de gemeente een flitspeiling gehouden over de omgevingsvisie. In deze flitspeiling zijn een aantal algemene vragen gesteld en een aantal vragen over de 5 thema’s in de omgevingsvisie.

Op de flitspeiling hebben we 856 reacties gekregen. De belangrijkste resultaten hebben we voor u samengevat in deze infographic:

Infographic flitspeiling

Of download de infographic (pdf, 5MB)

Infographic in tekst

In de flitspeiling zijn de volgende vragen gesteld:

 • Wat vindt u mooi aan de gemeente Alphen aan den Rijn?
  • De ligging in het Groene Hart (69%)
  • Het aantrekkelijke groen (50%)
  • Het dorpse karakter (42%)
 • Waar moet de gemeente vooral aan werken?
  • Voldoende woningen (43%)
  • Groen en klimaatbestendige gemeente (35%)
  • Een veilige gemeente (31%)
 • Welke thema's vindt u het belangrijkst?
  • Gezonde vergroening (31%)
  • Waardevol buitengebied (25%)
  • Landschappelijke verstedelijking (17%)
 • Hoe wilt u op de hoogte gehouden worden van de uitwerking?
  • Social media (53%)
  • Website van de gemeente (41%)
  • Week in beeld (18%)

De thema's en prioriteiten voor de toekomst:

 • Duurzaam Ondernemen
  • Vitale voorzieningen zoals windels en horeca (42%)
  • Een aantrekkelijke gemeente voor ondernemers (25%)
 • Landschappelijke verstedelijking
  • Voldoende betaalbare woningen (36%)
  • Kwaliteitsverbetering wijken en dorpen (25%)
 • Samen Sterker
  • Openbare ruimte voor sporten, bewegen en ontmoeten (32%)
  • Leefbaarheid en levendigheid in balans (30%)
 • Waardevol buitengebied
  • Aandacht voor natuurbeheer en biodiversiteit (37%)
  • Oplossingen voor bodemdaling en wateropslag (30%)
 • Gezonde Vergroening
  • Meer groen, meer bomen en meer ontmoetingsplekken aan het water (55%)