Omgevingsvisie Alphen aan den Rijn

In de omgevingsvisie staat beschreven hoe de gemeente nu en in de toekomst omgaat met ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

  • De Omgevingswet

    Een Nederlandse wet die op 1 januari 2022 in werking treedt en gaat over onze fysieke leefomgeving.

  • Omgevingsvisie

    Hoe gaat de gemeente nu en in de toekomst om met de fysieke leefomgeving.

  • 5 ontwikkelrichtingen

    In de omgevingsvisie hebben we 5 ontwikkelrichtingen waar we aan werken.