Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is de toekomstvisie voor onze gemeente. Het gaat over alles buitenshuis: milieu, natuur en landschap, verkeer en vervoer maar ook gezondheid en cultureel erfgoed.

Waarom een omgevingsvisie?

Voor de Omgevingswet is het nodig dat alle gemeenten een omgevingsvisie maken. In deze omgevingsvisie leggen we vast hoe we als gemeente willen ontwikkelen. We beschrijven hoe we willen dat onze omgeving er over een flink aantal jaar uit ziet. Daarbij richten we ons op ontmoeten en verbinden, duurzaam en groen en vitaal wonen en leven. De omgeving is alles buitenshuis, dus alles wat nodig is om te wonen, te werken, te leren en te ontspannen of sporten. Het gaat bijvoorbeeld over lucht en water, wegen en gebouwen.

Omgevingsvisie voor de hele gemeente

De omgevingvisie gaat over de hele gemeente Alphen aan den Rijn. Een stedelijke omgeving met veel winkels en voorzieningen, alle kernen met een meer dorps karakter en ook voor bedrijventerreinen en het buitengebied, waar mogelijkheden voor bedrijven belangrijk zijn. Lees de Ontwerp-Omgevingsvisie (ibabs).

5 ontwikkelrichtingen

In de omgevingsvisie richten we ons op 5 ontwikkelrichtingen:

  • Duurzaam Ondernemen
  • Landschappelijke Verstedelijking
  • Waardevol buitengebied
  • Samen sterker
  • Gezonde vergroening

Lees meer over de 5 ontwikkelrichtingen van de omgevingsvisie.