Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

De gemeente koopt producten, diensten of werken in met een maximale duurzame waarde. Naast de prijs wordt ook de impact op mens en milieu meegenomen in het inkoopproces. Voor de uitvoering van Maatschappelijk Verantwoord inkopen (MVI) moet de gemeente zich houden aan landelijk, maar juist ook lokaal beleid (wet- en regelgeving).

Thema's zijn bijvoorbeeld:

  • Internationale sociale voorwaarden (Pianoo.nl): het bevorderen van de internationale arbeidsnormen, zoals het tegengaan van dwangarbeid, slavernij, kinderarbeid en discriminatie.
  • Social Return on Investment: om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag & Braassem samen met het Werkgevers Servicepunt Rijnstreek. Het Werkgevers Servicepunt ondersteunt bij het vinden van geschikte kandidaten die passen bij de vraag van de opdrachtnemer. Wilt u advies hierover? Neem dan contact op met het Werkgevers Servicepunt via telefoonnummer 0172 - 748 153 of per e-mail wsp@rijnvicus.nl.
  • Milieuvriendelijk inkopen (Pianoo.nl): een bijdrage leveren aan energiebesparing, de reductie van de uitstoot van broeikasgassen en de transitie naar duurzame energiebronnen door bewust in te kopen. De gemeente kiest voor producten die milieuvriendelijk geproduceerd zijn, lang meegaan en gemakkelijk hergebruikt kunnen worden. Op die manier kan de gemeente in veel gevallen kosten besparen en draagt de gemeente via de inkoop bij aan een beter milieu.
  • Biobased inkopen (Pianoo.nl): fossiele grondstoffen vervangen door hernieuwbare grondstoffen.
  • Circulair inkopen (Pianoo.nl): tegengaan van verspilling van grondstoffen door de hergebruik van producten en materialen.
  • Innovatiegericht inkopen (Pianoo.nl): het goedkoper, duurzamer, sneller, betrouwbaarder of veiliger uitvoeren van publieke taken.
  • Kansen voor MKB (Pianoo.nl): het inkopen bij (lokale) MKB-bedrijven is een belangrijk beleidsdoel.