Privacy en registratie persoonsgegevens door boa’s

Bij de gemeente Alphen aan den Rijn werken buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) bij bijvoorbeeld Openbare Orde en Leerplicht. Deze boa's verzamelen strafrechtelijke gegevens. Omdat wij hun werkgever zijn, zijn we ook verantwoordelijk voor de verwerkingen van deze strafrechtelijke gegevens. Deze verwerkingen vallen onder de Wet politiegegevens (Wpg). Hierbij registreren en verwerken wij de volgende informatie: 

 • NAW-gegevens (zoals naam, adres en woonplaats)
 • burgerservicenummer
 • geboortedatum
 • kentekens
 • informatie over strafbare feiten
 • rol betrokkene (verdachte, slachtoffer, getuige of benadeelde)

Wij mogen deze gegevens verzamelen, omdat deze nodig zijn voor het opsporen van strafbare feiten. U kunt meer hierover lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Bewaartermijn 

We bewaren de gegevens 10 jaar. Deze gegevens mogen we delen met: 

 • de politie
 • het Openbaar Ministerie
 • de burgemeester
 • Bureau HALT
 • de Raad voor de Kinderbescherming

Gegevens inzien

Meer weten over de registratie van persoonsgegevens? Kijk onder het kopje Privacy. U heeft het recht om uw gegevens in te zien. En in bepaalde gevallen heeft u het recht op rectificatie, het aanvullen of verwijderen van uw gegevens. Kijk hiervoor onder Uw persoonsgegevens.  

Bescherming van uw privacy

De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens en voldoet bij de verwerking van persoonsgegevens aan de voorwaarden die de AVG, Wpg en het gemeentelijk beleid stelt op het gebied van privacy en gegevensbescherming.