Commissies

Om zo goed mogelijk besluiten te kunnen nemen, laat de gemeenteraad zich adviseren door een aantal commissies.

De gemeenteraad wordt voorbereid door 3 raadscommissies:

Raadscommissie Ruimtelijk en Economisch Domein »

Raadscommissie Sociaal en Maatschappelijk Domein »

Raadscommissie Financiën, Bestuurlijk en Publiek Domein »
 

Naast deze raadscommissies zijn er 4 onafhankelijke commissies. Zij adviseren het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad.

Auditcommissie »

Rekenkamercommissie »

Commissie Bodemsanering »

Referendumcommissie »


Heeft u vragen over een van de (raads)commissies? Neem dan contact op met de griffie.