Commissie Bodemsanering

De Commissie Bodemsanering heeft de taak om de raad te betrekken bij de nazorg van de Coupépolder en het NAF-terrein. 

De commissie is op 15 april 2014 gestart met de werkzaamheden zoals vastgelegd in de Verordening op de raadscommissie Bodemsanering (Overheid.nl). De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

Samenstelling Commissie Bodemsanering

 • mevrouw Caroline Blom-de Ruiter (voorzitter)
 • de heer Wouter van Kleef (plv. voorzitter),
 • de heer Hans Goedegebuure (lid)
 • de heer Marco de Goede (lid)
 • de heer Albert Bremer (lid)
 • de heer Gert van den Ham (lid)
 • de heer Bram Strookman (lid)
 • de heer Ronald van de Stouwe (lid)
 • de heer Frans Langerak (lid)
 • mevrouw Elise Braat (lid),
 • de heer Bert Lekx (lid)

Heeft u vragen over deze commissie? Neemt u dan contact op met de griffie.