Commissie Bodemsanering

De Commissie Bodemsanering heeft de taak om de raad te betrekken bij de nazorg van de Coupépolder en het NAF-terrein. 

De commissie is op 15 april 2014 gestart met de werkzaamheden zoals vastgelegd in de Verordening op de raadscommissie Bodemsanering (Overheid.nl). De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

Heeft u vragen over deze commissie? Neemt u dan contact op met de griffie.