Raadscommissie Financiën, Bestuurlijk en Publiek Domein

Voorzitters: José Huls (GroenLinks) en Maurits de Vries (D66)

De Raadscommissie Financiën, Bestuurlijk & Publiek Domein adviseert de Raad over de volgende onderwerpen:

  • Bestuurlijke en Juridische Zaken
  • Burgerzaken en Communicatie
  • ICT / Automatisering
  • Inkoop- en aanbestedingsbeleid
  • Openbare orde en Veiligheid
  • Personeel & Organisatie
  • Regionale samenwerking
  • Relatie overheid - burger

Heeft u vragen over deze commissie? Neemt u dan contact op met de griffie.