Raadswerkgroep verkeer Boskoop-Hazerswoude

Deze werkgroep buigt zich over de diverse varianten die kunnen bijdragen aan het oplossen van de verkeersproblematiek.

Ga voor meer informatie naar de webpagina van deze werkgroep in het raadsinformatiesysteem (iBabs).