Raadswerkgroep verkeer Boskoop-Hazerswoude

Deze werkgroep buigt zich over de diverse varianten die kunnen bijdragen aan het oplossen van de verkeersproblematiek.

De Raadswerkgroep Verkeer Boskoop-Hazerswoude is vóór de zomer 2020 ingesteld. 

Op maandagavond 9 november was er van 20.00-22.00 uur een uitzending waarin de diverse varianten voor lokale maatregelen voor de korte termijn in en om Hazerswoude-Dorp werden toegelicht. 

Ga voor meer informatie naar de webpagina van deze werkgroep in het raadsinformatiesysteem.