Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het bestuur.

Wat doet de Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie doet onderzoek voor de gemeenteraad en de inwoners van Alphen aan den Rijn naar de uitvoering en effecten van gemeentelijk beleid. De rekenkamercommissie bestaat uit 5 leden en wordt ambtelijk ondersteund door een medewerker van de griffie. De commissie is onafhankelijk en op grond van de gemeentewet verplicht.

De commissie bepaalt zelfstandig wat zij onderzoekt en hoe dat onderzoek wordt ingericht. De keuze van de onderzoeken overlegt de commissie met de raad. De rekenkamercommisse werkt niet openbaar. Zie ook de verordening rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn.

Onderzoeken van de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie boog zich de afgelopen jaren over verschillende onderwerpen.

Jaarverslagen van de Rekenkamercommissie

Via de jaarverslagen legt de Rekenkamer verantwoording af over haar activiteiten.

Wie zit er in de Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn bestaat uit een voorzitter en vier leden.

  • de heer drs. Boudewijn Steur, voorzitter
  • mevrouw drs. Saskia Hage
  • de heer mr. drs. Eelco Huijsing
  • de heer drs. Frank van der Knaap MPM
  • mevrouw M. van der Laan
  • mevrouw Leoniek Los, secretaris

Heeft u vragen over de rekenkamercommissie? Neemt u dan contact op met de griffie.