Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het bestuur.

Wat doet de rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie doet onderzoek voor de gemeenteraad en de inwoners van Alphen aan den Rijn naar de uitvoering en effecten van gemeentelijk beleid. De Rekenkamercommissie bestaat uit 4 leden en wordt ambtelijk ondersteund door een medewerker van de griffie. De commissie is onafhankelijk en op grond van de gemeentewet verplicht.

De commissie bepaalt zelfstandig wat zij onderzoekt en hoe dat onderzoek wordt ingericht. De keuze van de onderzoeken overlegt de commissie met de raad. De rekenkamercommisse werkt niet openbaar. Zie ook de verordening rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn

Wie zit er in de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn bestaat op dit moment uit 1 voorzitter en 4 leden.

  • de heer drs. Boudewijn Steur, voorzitter
  • mevrouw Rosalie Bahlmann-van Bokhoven
  • mevrouw Hanna de Vries
  • de heer drs. Frank van der Knaap MPM
  • mevrouw Miriam van der Laan
  • mevrouw Leoniek Los, secretaris

Heeft u vragen over de Rekenkamercommissie? Neem dan contact op met de griffie.

Neem voor eerdere onderzoeken en jaarverslagen van de Rekenkamercommissie een kijkje in het archief. U kunt op 2 manieren in het archief zoeken:

•    Met de kalender in de grijze balk links zet u de website terug naar een bepaalde datum.
•    Met de zoekfunctie in de grijze balk zoekt u op zoekterm.

Naar het webarchief »

Jaarverslagen van de Rekenkamercommissie

Met de jaarverslagen legt de Rekenkamer verantwoording af over haar activiteiten.