Flitspeilingen

Een flitspeiling is een korte enquête. Met zo'n enquête onderzoeken we wat inwoners vinden over een voorziening, maatregel of project van de gemeente.

Resultaten flitspeiling over Nieuwbouw in Alphen aan den Rijn

In Nederland is een groot tekort aan woningen, ook in onze gemeente. Daarom onderzoeken we waar we (binnen de bestaande bebouwing) nog extra koop- en huurwoningen kunnen bouwen. En wat voor soort woningen dat moeten zijn: nieuwbouw, verbouw of hoogbouw? We hebben een flitspeiling gedaan om te horen hoe onze inwoners hierover denken. 2992 mensen uit de gemeente Alphen aan den Rijn hebben de peiling ingevuld. Hiervan kwamen 1962 inwoners uit de stad Alphen aan den Rijn en 1030 inwoners uit omliggende dorpen.

Samenvatting van de resultaten

De belangrijkste resultaten van de peiling zijn:

  • 89 procent van de mensen die gereageerd hebben op het onderzoek, vindt het (zeer) belangrijk dat er nieuwe woningen worden gebouwd om het woningtekort te verminderen. 
  • Er is vooral behoefte aan starterswoningen (68%), sociale huurwoningen (47%) en seniorenwoningen (36%). 
  • Van de inwoners binnen de kern Alphen aan den Rijn, ziet 48 procent (veel) mogelijkheden om nieuwe huizen te bouwen. Bij inwoners uit de omliggende dorpen is dat 61 procent. 
  • Meest genoemde plekken om te bouwen zijn industrieterreinen, sportvelden en de Gnephoek. 
  • 62 procent van de mensen die gereageerd hebben op het onderzoek, vindt dat nieuwe woningen niet ten koste mogen van het groen en de open ruimte. 21 procent vindt van wel.
  • 53 procent van de mensen die gereageerd hebben op het onderzoek, is het (zeer) oneens met de stelling dat nieuwe woningen ten koste mogen gaan van parkeerruimte. 29 procent is het daar (zeer) mee eens. 
  • 51 procent van de mensen die gereageerd hebben op het onderzoek, vindt dat er zoveel mogelijk gekozen moet worden voor woningen met maximaal 5 bouwlagen. 22% geeft de voorkeur aan hoogbouw, 14% wil vooral laagbouw. 
  • Inwoners uit de stad Alphen vinden dat huizen met 5 bouwlagen (51%) en 3 bouwlagen (38%) het beste passen bij Alphen aan den Rijn. 18 procent vindt dat alle hoogtes kunnen.
  • Inwoners uit de omliggende dorpen vinden dat huizen met 3 bouwlagen (55%) en 4 bouwlagen (36%) het beste passen bij hun woonkern. 12 procent vindt dat alle hoogtes kunnen. 
  • De meest genoemde eisen aan de omgeving van nieuwe woningen zijn groen (58%), veilig (57%) en voldoende parkeerruimte (48%). 

Het volledige rapport lezen?

Mail griffie@alphenaandenrijn.nl als u het rapport met uitgebreide resultaten wilt ontvangen.