Gemeentelijk stembureau

Op het gemeentelijk stembureau (GSB) worden alle stembiljetten op lijst- en kandidaatsniveau geteld. Dit wordt gedaan op 23 november 2023, de dag na het stemmen.

Na de telling stelt het GSB de uitkomst van de verkiezing binnen de gemeente vast. Het GSB maakt een proces-verbaal op. Alle aantallen worden daarop genoteerd. Net als mogelijke bezwaren van kiezers.

De gemeentelijke totalen zijn overgedragen aan het hoofdstembureau van de Kieskring Leiden. 

Tweede zitting gemeentelijk stembureau

In opdracht van het centraal stembureau houdt het gemeentelijk stembureau een tweede zitting op 29 novermber 2023. De openbare zitting begint om 10.00 uur en vindt plaats in commissiekamer II in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 in Alphen aan den Rijn.