Tellen van de stemmen en het gemeentelijk stembureau

Op donderdag 6 juni 2024 om 21.00 uur sluiten de stembureaus. Daarna beginnen de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. U mag hiernaar komen kijken. In de gemeente Alphen aan den Rijn wordt centraal geteld.

  • De leden van de stembureaus tellen de stemmen alleen op lijstniveau, per partij
  • De leden pakken de stembiljetten in
  • De stembiljetten worden naar de centrale tellocatie gebracht
  • Het gemeentelijk stembureau telt op vrijdag 7 juni 2024 tijdens de openbare zitting de stemmen per kandidaat

Planning

  • Vrijdag 7 juni 2024: vanaf 09.00 uur houdt het gemeentelijk stembureau van gemeente Alphen aan den Rijn een openbare zitting. De zitting vindt plaats in De Limeshal aan de Kees Mustersstraat 8 in Alphen aan den Rijn. In andere Europese landen wordt op 7 juni en de dagen erna nog gestemd. Daarom wordt de uitslag nog niet bekend gemaakt en schorst de voorzitter van het gemeentelijk stembureau de zitting.
  • Maandag 10 juni 2024: om 09.00 uur hervat de voorzitter van het gemeentelijk stembureau de zitting en stelt de gemeentelijke totalen vast. De leden van het gemeentelijk stembureau ondertekenen het proces-verbaal.