Iemand anders voor u laten stemmen (machtigen)

Kunt u niet zelf naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders uw stem laten uitbrengen. U regelt dit op de achterkant van uw stempas of u machtigt iemand schriftelijk.

Achterzijde van uw stempas gebruiken

Wilt u dat iemand anders voor u stemt, dan vult u de achterzijde van uw stempas in. Dit heet een 'onderhandse volmacht'.

De persoon die u machtigt:

 • Is kiesgerechtigd
 • Heeft zelf ook een stempas voor de verkiezing ontvangen
 • Woont in Alphen aan den Rijn. Wilt u iemand machtigen die niet in Alphen aan den Rijn woont, dan kunt u iemand schriftelijk machtigen
 • Brengt de eigen stem en uw stem op hetzelfde moment uit (dus tegelijkertijd)
 • Mag voor maximaal  2 andere kiezers stemmen
 • Moet een kopie van uw identiteitsbewijs laten zien (deze mag maximaal 5 jaar zijn verlopen)

Zo werkt het

 • U vult de achterkant van uw stempas in. Doe dit samen met degene die u wilt machtigen. Dan weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt
 • Geef de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed leesbare foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet zijn
 • De gemachtigde laat de kopie van uw identiteitsbewijs zien op het stembureau. De gemachtigde moet ook zijn eigen identiteitsbewijs laten zien
Iemand schriftelijk machtigen (volmacht)

Kunt u niemand machtigen door de achterzijde van de stempas in te vullen? Doordat u bijvoorbeeld in het buitenland bent wanneer de stempassen geleverd worden. Dan kunt u iemand schriftelijk machtigen. Dit heet een 'schriftelijke volmacht'.

Met onderstaande formulieren vraagt u de volmacht aan. Uw aanvraag moet uiterlijk maandag 3 juni bij ons binnen zijn. 

De persoon die u machtigt:

 • Is kiesgerechtigd
 • Heeft zelf ook een stempas ontvangen
 • Mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen
 • Heeft een volmachtbewijs bij zich en mag daarmee voor u stemmen
 • Hoeft voor het stemmen geen kopie van uw identiteitsbewijs te laten zien. Het volmachtbewijs is voldoende
 • Brengt de volmachtstem uit, samen met de eigen stem (dus tegelijkertijd)

Heeft u eenmaal iemand gemachtigd? Dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Schriftelijke volmacht aanvragen

Let op: voor de aanvraag ontvangen wij 2 formulieren:

 • 1 formulier door uzelf ingevuld
 • 1 formulier ingevuld door de persoon die u machtigt

Door uzelf in te vullen:

Schriftelijke volmacht aanvragen »

In te vullen door de persoon die u machtigt:

Verklaring van gemachtigde »

Nadat wij beide formulieren hebben ontvangen, sturen wij aan de gemachtigde de volmacht.

Formulier ophalen in het gemeentehuis

U kunt het formulier ‘verzoek om bij volmacht te stemmen’ ook ophalen bij de balie van Burgerzaken in het gemeentehuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U kiest op de afsprakenzuil in de hal voor 'Verkiezingen'. U wordt dan opgeroepen. 

Het formulier moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 17:00 uur bij ons zijn ingeleverd. Wij sturen daarna de gemachtigde de volmacht.

Vragen

Heeft u een vraag over de volmacht?

Let op: U mag als kiezer alleen zelf iemand anders machtigen. U mag niet vragen of u voor iemand anders mag stemmen. Dat heet ook wel ronselen van volmachten en is strafbaar.