Informatie verkiezing Europees Parlement 2024

De verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement vindt plaats op 6 juni 2024. U leest hier meer informatie.

Op donderdag 6 juni 2024 mag u stemmen voor de Europees Parlementsverkiezing. 

Wat heeft u nodig om te kunnen stemmen

Om te mogen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U moet een van deze Nederlandse identiteitsbewijzen meenemen:

  • paspoort
  • identiteitskaart
  • rijbewijs

U kunt ook een van de volgende documenten laten zien:

  • een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EU-lidstaat of EER-land
  • een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland

Wanneer ontvangt u uw stempas

Uiterlijk donderdag 23 mei 2024 ontvangt u uw stempas. Heeft u de stempas na deze datum niet ontvangen of is uw stempas kwijt. Vraag dan een nieuwe stempas aan.

Stemmen in een andere gemeente

U kunt met uw stempas in ieder stembureau in Alphen aan den Rijn stemmen. Wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan

Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u zelf niet stemmen, dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit heet machtigen. Dit kan op 2 manieren:

  • U vult de achterkant in van uw stempas (onderhandse volmacht)
  • Met een machtigingsformulier (volmacht)

Stemmen na verhuizing naar een andere gemeente

Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt in welke gemeente u kunt stemmen. Bij deze Europees Parlementsverkiezing is de dag van kandidaatstelling dinsdag 23 april 2024. Op het adres waar u dan staat ingeschreven, wordt ook uw stempas bezorgd. Wilt u in uw nieuwe gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan.

Is uw identiteitsbewijs verlopen?

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Kijk bij ‘geldig tot’. Staat daar 7 juni 2019, of een datum daarna? Dan mag u het identiteitsbewijs nog gebruiken om te stemmen. 

Heeft u geen identiteitsbewijs of is dit meer dan 5 jaar verlopen? En kunt u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs aanvragen? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen met een schriftelijke volmacht.

Is uw identiteitsbewijs gestolen of kwijt

Met een verklaring van vermissing kunt u toch stemmen. Deze verklaring vraagt u aan bij de gemeente. Neem dan ook een pasje met uw foto mee. Bijvoorbeeld een gepersonaliseerde OV-chipkaart.