Stemmen met een nieuw stembiljet

Onze gemeente doet mee aan een proef met een nieuw stembiljet.

Hoe ziet het nieuwe stembiljet eruit?

 • het nieuwe stembiljet is een A3-formaat.
 • op de bovenste helft staan de logo’s en namen van de partijen.
 • op de onderste helft staan de nummers van de kandidaten.

Er staan geen namen van kandidaten op het stembiljet. Die namen staan op het overzicht van kandidaten dat in elk stemhokje ligt en hangt in elk stemlokaal. Ook krijgt u dit overzicht vóór de verkiezing met de post thuisgestuurd.

Hoe werkt het nieuwe stembiljet?

 1. U kiest eerst 1 partij en daarna kiest u 1 kandidaat van die partij.
 2. U maakt dus 2 vakjes rood.

De namen van de kandidaten waarop u kunt stemmen staan op het overzicht van kandidaten dat in elk stemhokje ligt en in elk stembureau hangt. U krijgt het overzicht van kandidaten vóór de verkiezing ook met de post thuisgestuurd. 

Een stem is geldig als u: 

 • 1 partij en 1 kandidaat van die partij heeft gekozen
 • alleen 1 partij heeft gekozen. Daarmee heeft u automatisch op kandidaat 1, de lijsttrekker, van die partij gestemd
 • niets heeft ingekleurd. Dit is een blanco stem

Een stem is ongeldig als u: 

 • wel 1 kandidaat, maar geen partij heeft gekozen
 • meer dan 1 kandidaat heeft gekozen
 • meer dan 1 partij heeft gekozen
 • een te hoog kandidaatnummer heeft gekozen
 • wel een vakje heeft ingekleurd, maar niet met rood
 • iets op het stembiljet heeft geschreven waarmee uw identiteit te achterhalen is
 • iets op het stembiljet heeft geschreven, maar er geen vakje is ingekleurd
 • geen vakje heeft ingekleurd, maar op een andere manier het vakje geselecteerd

Waarom komt er een nieuw stembiljet?

Het huidige stembiljet is te groot en daardoor lastig te gebruiken. Het nieuwe stembiljet is veel kleiner en daardoor handzamer voor kiezers. Ook voor kiezers met een visuele beperking is het nieuwe stembiljet toegankelijker, omdat het makkelijker met behulp van een mal en audio-ondersteuning te gebruiken is. Daarnaast is een kleiner stembiljet voor stembureauleden gemakkelijker te tellen. 

Wat merk ik hiervan als kiezer?

Met het nieuwe stembiljet stemt u op een andere manier dan u gewend bent. Daarom krijgt u de komende maanden uitleg over het nieuwe stembiljet. Ook thuis ontvangt u informatie over het nieuwe stembiljet. 

Oefenen met het nieuwe stembiljet

U kunt komen oefenen met het nieuwe stembiljet. U kunt op de volgende momenten uitleg krijgen en oefenen met het nieuwe stembiljet:

Locatie Adres Datum Tijd
Gemeentehuis Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn Maandag 27 mei 13.30 tot 16.00 uur
Buurthuis Mozaïek Parelstraat 2, Alphen aan den Rijn Dinsdag 28 mei 10.00 tot 12.00 uur
VTC De Ridderhof Arie Hogenespad 1, Koudekerk aan den Rijn Dinsdag 28 mei 14.30 tot 16.30 uur
Wijkcentrum Kerk en Zanen De Oude Wereld 51, Alphen aan den Rijn Dinsdag 28 mei 18.45 tot 20.00 uur
Dorpshuis Aarlanderveen Dorpsstraat 53, Aarlanderveen Woensdag 29 mei 10.00 tot 11.30 uur
Buurthuis De Tas De Dam 3, Benthuizen Woensdag 29 mei 13.00 tot 14.30 uur
De Ontmoeting Kerkplein 5, Zwammerdam Woensdag 29 mei 15.30 tot 17.00 uur
Dorpshuis De Som Joseph Haydnlaan 5, Hazerswoude-Rijndijk Donderdag 30 mei 10.00 tot 12.00 uur
Floravita Boezemlaan 4, Boskoop Donderdag 30 mei 14.00 tot 16.00 uur
Dorpshuis De Juffrouw Dorpsstraat 250, Hazerswoude-Dorp Donderdag 30 mei 19.00 tot 20.30 uur
Informatiepunt Participe Aarhof Winkelcentrum Aarhof 31, Alphen aan den Rijn Zaterdag 1 juni 10.00 tot 12.30 uur

Oefenen kan ook online op www.oefenstembiljet.nl

Op de verkiezingsdag is in uw stemlokaal een extra stembureaulid aanwezig. Deze kan uitleg gegeven over het nieuwe stembiljet. Of u helpen met oefenen hiermee. Als u tijdens het stemmen merkt dat u toch een fout maakt, mag u 2 keer een nieuw stembiljet vragen.

Ministerie BZK onderzoekt ervaringen met nieuw stembiljet

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil de ervaringen met het nieuwe stembiljet goed onderzoeken. Misschien stelt een onderzoeker u na het stemmen nog een paar vragen. De antwoorden helpen om te beoordelen hoe het nieuwe stembiljet bevalt. Niemand zal vragen wat u gestemd heeft.