Meedenken over aardgasvrij wonen

Betrokken inwoners dachten mee via de meedenkgroep. Lees hier de verslagen.

Betrokken inwoners dachten mee via de meedenkgroep. Leden van het warmtetransitiepanel hielden we actief op de hoogte. Lees de verslagen. In het vervolgproces gaan we verder met een inwonersraad die ons als gemeente adviseert.

 • Eerste meedenkgroep 8 december 2020
  • presentatie (pdf, 4,56 MB)
  • verslag (pdf, 89 kB).
 • Tweede meedenkgroep 31 maart 2021
  • presentatie (pdf, 2,33 MB)
  • verslag (pdf, 419 kB).
 • Derde meedenkgroep 1 juni 2021
  • presentatie (pdf, 2,013 kB)
  • verslag (pdf, 104 kB) 

    

Vervolg meedenkgroep

De rol van de meedenkgroep stopt niet na de vaststelling van de Transitievisie Warmte, maar wordt een meedoegroep die de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert over het vervolgproces richting de wijkuitvoeringsplannen.

Meedenken en meedoen

Wilt u lid worden van de meedenkgroep, stuur een mail naar duurzaamheidsloket@alphenaandenrijn.nl