Rioolheffing

Gebruikers van een woning of bedrijf betalen rioolheffing. De opbrengst van rioolheffing wordt gebruikt voor de kosten van de opvang en afvoer van afvalwater, hemelwater (regen) en grondwater. Zoals de aanleg van drainage en riolering en het onderhoud daarvan.

  • Rioolheffing betaalt u via uw aanslag gemeentebelastingen.
  • Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.

Wat betaalt u per jaar

  • Eenpersoonshuishouden € 204,36
  • Meerpersoonshuishouden € 279,72
  • Voor een niet-woning betaalt u 0,1031% van de WOZ-waarde. Met een minimum van € 204,36 en maximum van € 5.226
U gaat verhuizen

U verhuist naar een andere woning binnen de gemeente

Dan verandert er niets aan uw huidige aanslag. Behalve als u bij iemand gaat wonen die al rioolheffing betaalt. U hoeft zelf verder niets te doen

U verhuist naar een woning in een andere gemeente

U betaalt de rioolheffing tot het einde van de maand waarin u verhuist. U krijgt van ons een bericht van ontheffing. Heeft u teveel belasting aan ons betaald? Dan betalen wij deze aan u terug. U hoeft zelf verder niets te doen. 

U verhuist vanuit een andere gemeente naar Alphen aan den Rijn

U betaalt rioolheffing vanaf de eerstvolgende maand dat u op uw nieuwe adres woont.

Uw bedrijf verhuist

U krijgt automatisch ontheffing. U ontvangt een nieuwe aanslag als u verhuist naar een ander bedrijfspand binnen de gemeente.

Heeft u een vraag over uw rioolheffing? Stuur ons een e-mail. Dit kan naar belastingen@alphenaandenrijn.nl of bel op werkdagen met 14 0172