Scholen en leerplicht

  • Scholen

    Naar de (basis)school, over leerplicht of leerlingenvervoer.

  • Leerplicht

    Wat is leerplicht? Voor wie geldt leerplicht en wat gebeurt er als je je er niet aan houdt?

  • Leerlingenvervoer aanvragen

    Een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer als uw kind niet zelfstandig naar school kan.