Bouwen en verbouwen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft dit invloed op de leefomgeving. Daar heeft u vaak een vergunning voor nodig, zoals een omgevingsvergunning. Bijvoorbeeld als u een dakkapel of dakopbouw wil plaatsen, een inrit wil aanleggen, een boom wil kappen of een huis wil bouwen. We werken de informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning voortdurend bij op de onderstaande pagina's. Dit heeft te maken met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze wetten gelden sinds 1 januari 2024.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Wilt u gaan bouwen of verbouwen, een monument wijzigen, een boom kappen of een inrit maken? Kijk of u een vergunning nodig heeft.

 • Bouwtekeningen en bouwdossier inzien

  U heeft bouw- of verbouwplannen en wilt weten hoe de constructie van het pand is of u wilt de oorspronkelijke bouwtekening inzien.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Wanneer lozing van regenwater op oppervlaktewater of in de bodem binnen het eigen perceel niet mogelijk is.

 • Ontheffing gebruik openbare weg

  Plaatst u voorwerpen op de openbare weg, zoals een steiger, laadbak of hijskraan? Daarvoor heeft u meestal een ontheffing nodig.

 • Kabels- en leidingenvergunning

  Voor het aanleggen van kabels en leidingen in de openbare ruimte.

 • Omgevingswet Alphen aan den Rijn

  Alphen aan den Rijn is een groenblauwe gemeente heeft lef als het gaat om duurzaamheid en klimaat, investeringen in het Groene Hart en de Randstad en in het verbinden van samenleving en economie. Al deze uitdagingen zijn vastgelegd in onze Omgevingsvisie.