Bekendmakingen en verordeningen

Officiële bekendmakingen zoals APV, bestemmingsplannen en verordeningen.

De wet schrijft voor dat de gemeente op een aantal onderwerpen zelf regels moet maken. Deze regels worden vastgelegd in een gemeentelijke verordening. De verordeningen die de gemeenteraad heeft aangenomen zijn openbaar.

Meer verordeningen van de gemeente vindt u www.overheid.nl.

De publicaties van de gemeente verschijnen op verschillende plekken:

Verordeningen

Via www.overheid.nl bekijkt u de bekendmakingen van de gemeente. Deze gaan over beleid en regelgeving (zoals vergunningen en verordeningen). 

Ruimtelijke Plannen

Bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels over ruimtelijke ordening worden gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Informatiebalie gemeentehuis

Voorontwerpen van bestemmingsplannen zijn (tijdens de periode van ter inzage legging) in te zien bij de informatiebalie in het gemeentehuis.

Huis-aan-huisblad

Op de gemeentepagina Week in Beeld in het Alphens Nieuwsblad en de Gouwe Koerier. Deze huis-aan-huisbladen worden wekelijks verspreid. Heeft u een nee/nee sticker? Dan ontvangt u de krant niet.

Bekendmakingen in uw buurt of wijk?

Wilt u op de hoogte blijven van bekendmakingen in uw buurt of wijk: