Toegankelijkheid

Ons doel is dat u alle informatie en diensten op onze website gemakkelijk kunt lezen en gebruiken.

Daarom werken we op onze website Alphenaandenrijn.nl volgens de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid: de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Voor onze online dienstverlening maken wij gebruik van meerdere digitale diensten van diverse leveranciers. Bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak, de afvalkalender, parkeerservice of het regelen van uw gemeentebelastingen.

Informatie op deze platforms voldoet niet altijd aan de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. We zoeken naar mogelijkheden om ook hier nieuwe informatie toegankelijk aan te bieden. Ook proberen wij, samen met de leverancier, deze platforms te laten toetsen op toegankelijkheid.

Toegankelijkheidsverklaring

Status toegankelijkheidslabel van Gemeente Alphen aan den Rijn. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsonderzoek

Begin 2023 is onze website onderzocht op toegankelijkheid. Bekijk de rapportage:

Andere websites of platforms

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Team Online heeft toegankelijkheidstrainingen gevolgd en werken aan kennisverbreding door het regelmatig bijwonen van relevante workshops.
  • Onafhankelijke toetsing: Dit onderzoek wordt periodiek uitgevoerd.

Pdf's

De richtlijnen voor digitale toegankelijkheid stellen hoge eisen aan pdf's. Op Alphenaandenrijn.nl wordt zoveel mogelijk informatie in korte teksten aangeboden. Gemeente Alphen aan den Rijn kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf-bestanden aan de eisen voor toegankelijke bestanden voldoen.

Formulieren

Nog niet al onze formulieren zijn digitaal toegankelijk. We werken eraan om deze formulieren voor iedereen toegankelijk te maken.

Problemen

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan onze webredactie door via web@alphenaandenrijn.nl. Vermeld ook de link naar de webpagina waar u het probleem bent tegengekomen.

Meer over de richtlijnen voor toegankelijkheid

Op de website Digitoegankelijk vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.

Toegankelijk Alphen aan den Rijn

Hebt u een idee over hoe we moeilijkheden of belemmeringen op straat of in openbare gebouwen in Alphen aan den Rijn kunnen verbeteren? Of wat er beter kan in onze gemeente om voor u ‘gewoon meedoen’ mogelijk te maken? Laat het ons weten via het Meldpunt Toegankelijkheid.