Natuur en milieu

 • Groen en bomen

  Wanneer worden de gemeentelijke bomen gesnoeid en de gazons, bermen en oevers gemaaid.

 • Plagen en ziekten

  Ziekten en plagen horen bij de natuur. Soms leidt dit tot overlast of gevaarlijke situaties.

 • Water en bodem

  Bodemsanering, bodemkwaliteit en waterbeheer.

 • Natuur- en milieueducatie

  Scholen kunnen hun schoolplein en vergroenen en een Tiny Forest aanleggen.